Montowanie stolarki budowlanej

Kod kwalifikacji w ZRK: 3C581700485

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 19 lipca 2017 r. poz. 704) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000704/O/M20170704.pdf 

Kwalifikacja kierowana jest do przedstawicieli branży budowlanej (w tym uczniów szkół zawodowych i techników z branży budowlanej), osób, które zajmują się montażem stolarki budowlanej i chcą potwierdzić posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a także osób, które chcą się przekwalifikować i podjąć pracę w tym obszarze. Osoba legitymująca się tą kwalifikacją posiada ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Posiada także rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej. Zna zasady konserwacji i serwisowania stolarki budowlanej, a także zasady odbioru robót montażowych. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy w małym zespole. Wykazuje się kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi pracę na stanowiskach związanych z montażem stolarki budowlanej. Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji są szerokie. Osoby posiadające kwalifikację mogą podjąć pracę w firmach produkujących stolarkę budowlaną, w firmach zajmujących się wykonawstwem budowlanym, a także w zakresie własnej działalności gospodarczej. Zaangażowanie wielu znanych podmiotów, działających w branży budowlanej do przygotowania kwalifikacji daje gwarancję poznania najnowszych technologii związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej oraz poznania najnowocześniejszych rozwiązań z tego zakresu.

Ukończenie kursu VCC przygotowującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Montowanie stolarki budowlanej” daje realne możliwości podjęcia pracy w zakresie montera stolarki budowlanej a zdobyte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dają gwarancję profesjonalnego wykonywania czynności w tym zakresie. Zaangażowanie wielu znanych polskich i zagranicznych firm, działających w branży budowlanej, daje gwarancję poznania najnowszych technologii związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej oraz poznania najnowocześniejszych rozwiązań z tego zakresu.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu montowania stolarki budowlanej:

 • Posługuje się w sposób poprawny podstawowymi pojęciami z zakresu montażu stolarki budowlanej,
 • Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z właściwościami i parametrami stolarki budowlanej,
 • Posiada wiedzę na temat okien i drzwi balkonowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Posiada wiedzę  na temat okien dachowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Posiada wiedzę na temat drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Posiada wiedzę na temat bram i krat, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Posiada wiedzę na temat osłon przeciwsłonecznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Zna zasady BHP i potrafi je stosować w odniesieniu do montażu stolarki budowlanej.

Certyfikat zachowuje ważność przez 10 lat od dnia wydania certyfikatu. Na trzy miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu, w celu przedłużenia jego okresu ważności o kolejne 10 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, co najmniej trzy lata w zakresie co najmniej jednego z wyodrębnionych zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, w okresie dziesięciu lat od dnia wydania certyfikatu. W przypadku utraty ważności certyfikatu możliwe jest jego odnowienie pod warunkiem ponownego przystąpienia do walidacji.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 2 h - część teoretyczna
 • 5 h - część praktyczna
Program szkolenia

1. Podstawowe informacje na temat stolarki budowlanej
2. Okna fasadowe i drzwi balkonowe
3. Montaż okien fasadowych i  drzwi balkonowych
4. Okna dachowe
5. Montaż okien dachowych
6. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
7. Montaż drzwi
8. Bramy i kraty
9. Montaż bram i krat
10. Osłony przeciwsłoneczne
11. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
12. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Efekty uczenia się

Montowanie stolarki budowlanej_umiejętności i egzamin

Laboratoria szkoleniowo-egzaminacyjne

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzą:

 1. okno pionowe wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym (otwór montażowy 98×120),
 2. okno dachowe z kołnierzem (otwór montażowy 80×100),
 3. drzwi zewnętrzne z ościeżnicą i progiem (otwór montażowy 103×209),
 4. drzwi wewnętrzne z ościeżnicą (otwór montażowy 88×208),
 5. drzwi techniczne z ościeżnicą i progiem (otwór montażowy 101×205),
 6. brama segmentowa o standardowych wymiarach (otwór montażowy 150×170),
 7. stojak stalowy do montażu bramy,
 8. stojak drewniany do montażu drzwi oraz okien,
 9. zestaw podstawowy narzędzi dla 10 uczestników szkolenia/egzaminu:
  skrzynia na kołach minimum 50 l – 1 szt.
  kliny z tworzywa sztucznego oraz kliny drewniane – 2 paczki
  wkrętarki – 2 szt. + przedłużacz
  zakrętarka akumulatorowa – 1 szt.
  wkręty, kołki – 100 szt. (do drewna 100mm)
  młotek gumowy – 2 szt.
  młotek ślusarski 200g – 1 szt.
  rozpórka do drzwi – 6 szt.
  zestaw kluczy płaskich – 1 kpl.
  akryl + wyciskacz do akrylu- 1 szt.
  niskoprężna pianka montażowa (750 ml z dozownikiem) – 12 puszek
  nóż do wełny/styropianu – 1 szt.
  okulary i rękawice ochronne, kaski – 10 szt. każdego
  poziomica – 80cm + 2m – 2 szt.+1 szt.
  przymiar kątowy – 1 szt.
  przymiar liniowy – stolarska – 4 szt.
  miara zwijana minimum 3m- 4 szt.
  obcęgi tynkarskie- 2 szt.
  szczypce płaskie- 2 szt.
  ściski stolarskie 40 cm i 70 cm – 2 szt. + 1 szt.
  taśma malarska maskująca (minimum 29 mm szerokości, 25 m długości) – 6 rolek
  kotwy do okien – 30 szt.
  zestaw bitów (minimum 10 częściowy, gwiazdkowe i płaskie) – 1 komplet
  zestaw wierteł do drewna / metalu / betonu (2mm – 8mm) – 1  szt. każdej
  czyścik do piany (150 ml) – 5 puszek
  Klucze imbusowe hex 1,5-14 – 1 komplet
  wiadro 10l – 1 szt.
  ołówek stolarski – 10 szt.
  pędzel płaski 35mm / 50 mm – 5 szt.
  taśma paroizolacyjna – 1 szt.
  Mata podłogowa zabezpieczająca minimum 1,5 cm grubości – 20m2
  Zestaw do uprzątnięcia stanowiska (Szczotka, zmiotka, szufelka) – 1 kpl.

Dodatkowo w skład każdego laboratorium wchodzi tablet z filmem instruktażowym prezentujący budowę, sposób użytkowania laboratorium oraz poprawnego montażu poszczególnych elementów stolarki budowlanej.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres 10 dni roboczych czyli 60h (6h/dziennie).

Koszt wynajmu dla dwóch 10-osobowych grup: 28 000 zł/brutto.
Wynajem na okres 20 dni roboczych czyli 120h (6h/dziennie).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

Wyposażenie sali szkoleniowej

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. biurko prowadzącego,
 2. ławki słuchaczy kursu,
 3. rzutnik multimedialny i ekran,
 4. komputer umożliwiający prezentację materiałów dydaktycznych,
 5. materiały dydaktyczne: filmy instruktażowe, dokumentacja techniczna omawianych produktów.
 6. pomieszczenie wyposażone w blaty robocze, podstawowy sprzęt mierniczy oraz zestawy narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu dowolnego rodzaju stolarki budowlanej.
 7. narzędzia i sprzęt ręczny i mechaniczny.
 8. ubrania robocze dla uczestników egzaminy.
 9. dokumentacja techniczna omawianych produktów.
 10. typowe przykłady stolarki budowlanej.
 11. stanowiska umożliwiające ćwiczenie montażu i demontażu okien, okien dachowych, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, stanowisko do montażu krat i bram garażowych.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
1. Część teoretyczna
– stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.
2. Część praktyczna:

 • pomieszczenie wyposażone w stanowiska umożliwiające montaż i demontaż okien, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat.
 • stanowisko składa z fragmentów ścian w otworem okiennym i drzwiowym, wykonanych w technologii ściany murowanej oraz szkieletowej.
 • stanowisko do montażu okien dachowych składa się z fragmentu więźby dachowej.
 • stanowisko do montażu bram garażowych składa się z fragmentu ściany, wykonanego w technologii ściany murowanej o odpowiedniej wysokości, szerokości oraz grubości, dającego możliwość montażu dowolnych elementów bramy.
 • pomieszczenie wyposażone w blaty robocze, podstawowy sprzęt mierniczy oraz zestawy narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu dowolnego rodzaju stolarki budowlanej.
 • ubrania robocze dla uczestników egzaminy.
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 3. nie była ukarana karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 4. korzysta z pełni praw publicznych,
 5. posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas egzaminu – o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację,
 6. posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera budowy nadzorującego montaż stolarki budowlanej, majstra budowy lub szefa grupy montażystów w zakresie montażu stolarki budowlanej,
 7. oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub przeprowadzaniu egzaminów,

lub

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska lub architektura

lub

 • posiada co najmniej wykształcenie zawodowe w zawodach: cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub techniczne w zawodzie technik budownictwa

lub

 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

lub

 • posiada certyfikaty producentów stolarki budowlanej.
Wymagania dla Operatora Systemu Egzaminacyjnego
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 4. posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego, wykorzystywanego podczas egzaminu i uzyskała akredytację na Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC.
Zasady przeprowadzania egzaminu i kryteria oceny

Walidacja dla kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu wykorzystywana jest symulacja oraz rozmowa z komisją.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach. Nie przystąpienie do części praktycznej egzaminu, w czasie dłuższym niż 3 miesiące od zdania części teoretycznej, wymaga jej powtórzenia.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu wykorzystywana jest symulacja oraz rozmowa z komisją.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy egzaminy@vccsystem.eu. Wzór zgłoszenia opracowywany jest przez Fundację VCC i przesyłany partnerom.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.

 

Schemat walidacji

VCC_schemat_uczestnik(2)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Koszty

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 3690 zł brutto. Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

Formularz zgłoszenia odwołania

Podręczniki
Select

Monter Stolarki Budowlanej

 • Autor: Zbigniew Suchorab, Andrzej Raczkowski
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
70
Opis

W niniejszym podręczniku opisano najważniejsze rodzaje stolarki budowlanej, do których zalicza się okna pionowe i połaciowe, drzwi oraz bramy. Wymieniono najważniejsze typy oraz elementy wyposażenia. Przedstawiono także poszczególne etapy montażu okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz bram segmentowych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono tak zwanemu ciepłemu montażowi, który jest istotny w budownictwie energooszczędnym.
Podręcznik ten przygotowuje czytelników do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Test egzaminacyjny (przykład)

Monter stolarki budowlanej

1. Parametrem charakteryzującym szczelność okien w zakresie ochrony przed deszczem  jest:

a. Współczynnik przewodzenia l

b. Klasa wodoszczelności

c. Współczynnik przenikalności energii g

d. Klasa przepuszczalności powietrza

2. Według aktualnie obowiązujących przepisów maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi balkonowych przy ti ≥ 16°C wynosi :

a. 0,8 [W/m2K]

b. 1,1 [W/m2K]

c. 1,3 [W/m2K]

d. 1,5 [W/m2K]

3. Od stycznia 2017 dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U okien i drzwi balkonowych w porównaniu do aktualnie obowiązujących wymagań będą:

a. niższe

b. wyższe

c. nie zmienią się

d. nie zostało to określone

4. Maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U okien i drzwi balkonowych w budynkach niskoenergochłonnych (NF 40) wynoszą:

a. 1,0 [W/m2K]

b. 1,2 [W/m2K]

c. 1,5 [W/m2K]

d. 1,8 [W/m2K]

5. Drzwi wejściowe do mieszkań i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć  szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej:

a. 0,7 m

b. 80 cm

c. 90 cm

d. 1,1 m

6. Według aktualnie obowiązujących przepisów maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych wynosi :

a. 1,5

b. 1,7

c. 1,3

d. 0,9

7. Najpowszechniej stosowanym tworzywem sztucznym do produkcji profili okiennych jest:

a. polietylen

b. PCW

c. PB

d. EPDM

8. Szkło refleksyjne:

a. to szkło barwione związkami metali ciężkich

b. ogranicza wypromieniowanie ciepła z wnętrzna pomieszczenia

c. charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną

d. charakteryzuje się idealną gładkością

9. Współczesne okna fasadowe i drzwi balkonowe to konstrukcje :

a. skrzynkowe

b. polskie

c. szwedzkie

d. jednoramowe

10. Klamki zaliczamy do okuć :

a. zabezpieczających

b. uchwytowych

c. osłaniających

d. łączących

11. Dla okien o wymiarach do 3m graniczna odchyłka wymiarowa wynosi :

a. ±10

b. ±12

c. ±15

d. ±20

12. Odstęp między punktami mocowania okien wykonanych z PCW wynosi maksymalnie:

a. 800 mm

b. 700 mm

c. 600 mm

d. 500 mm

13. Zewnętrzne uszczelnienie okna w montażu warstwowym wykonuje się z:

a. pianka poliuretanowa

b. taśmy paroszczelnej

c. taśmy paroprzepuszczalnej

d. wełny mineralnej

14. Okna montowane w ścianie pionowej w zespoleniu z oknami dachowymi:

a. kolankowe

b. obrotowe

c. oddymiające

d. klapowe

15. W oknach dachowych montowanych na krokwiach rozstaw między krokwiami powinien być większy od szerokości okna o:

a. od 1 cm do 2 cm

b. od 2 cm do 5 cm

c. od 5 cm do 8 cm

d. od 8 cm do 10 cm

16. Podstawowym elementem obróbki okna dachowego jest:

a. paroizolacja

b. kołnierz uszczelniający

c. markizoleta

d. roleta

17. Najniższe parametry izolacyjności termicznej ramek dystansująych w oknach zespolonych zapewnia:

a. aluminium

b. stal

c. stal szlachetna

d. tworzywa sztuczne

18. Drzwi, które przy otwieraniu do siebie obracają się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (posiadają zawiasy po lewej stronie):

a. to drzwi lewe

b. to drzwi prawe

c. to drzwi obrotowe

d. to drzwi łamane

19. Elementy wyposażenia drzwi samodzielne je zamykające po otwarciu to:

a. kantrygle

b. samozamykacze

c. odboje

d. klamki

20. Oścież jest to:

a. otwór okienny lub drzwiowy w ścianie

b. skrzydło okienne

c. skrzydło drzwiowe

d. zewnętrzna rama okien i drzwi

21. Montaż drzwi należy rozpocząć od:

a. montażu skrzydła w ościeżnicy (obsadzeniu na zawiasach)

b. sprawdzenia czy zamówione drzwi są dostarczone zgodnie z zamówieniem i czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń

c. sprawdzenia czy wymiary otworu w ścianie są adekwatne do potrzeb montowanego wyrobu

d. umieszczenia ościeżnicy w ościeży

22. Popularna nazwa „verticale” dotyczy:

a. żaluzji pionowych

b. bram segmentowych

c. okien dachowych

d. drzwi harmonijkowych

23. Osłony montowane na oknach i drzwiach, których zadaniem jest ochrona ludzi przed insektami to:

a. markizy

b. markizolety

c. moskitiery

d. zasłony rzymskie

24. Do ochrony przed deszczem mogą być wykorzystywane następujące osłony przeciwsłoneczne:

a. moskitiery

b. verticale

c. żaluzje

d. markizy

25. Skrzydła, ościeżnica, zawiasy i okucia to elementy bram:

a. segmentowych

b. uchylnych

c. rolowanych

d. skrzydłowych

26. Uzupełnieniem bram garażowych i przemysłowych pozwalającym na komunikację z garażem bez konieczności otwierania całej bramy są:

a. drzwi przejściowe

b. kraty rolowane

c. kurtyny paskowe

d. kurtyny

27. Ostatnim etapem montażu bramy jest :

a. montaż bramy

b. montaż elementów napędowych

c. sprawdzenie działania

d. odbiór

28. Elementem regulacji mechanicznej bramy segmentowej nie jest:

a. montaż sprężyn wspomagających

b. kontrola zrównoważenia ciężaru bramy

c. kontrola działania zapadek zamykających

d. regulacja prowadnic

29. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują:

a. deweloper

b. inwestor

c. prezes firmy budowlanej realizującej prace montażowe

d. kierownik robót

30. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem z wysokości należy stosować:

a. rolety

b. plisy

c. siatki bezpieczeństwa

d. markizy

Zestaw przykładowych zadań do wykonania podczas części praktycznej egzaminu

Zadanie 1

Określ punkty mocowania okna o wymiarach ……………….. Wykonaj mocowanie okna za pomocą kołków rozporowych do ościeży. Prace wykonaj zgodnie z załączoną instrukcją producenta.

Zadanie 2

Wykonaj obróbkę zamontowanego okna dachowego za pomocą zestawu izolacyjnego XPD firmy Fakro. Prace wykonaj zgodnie z załączoną instrukcją producenta.

Zadanie 3

Sprawdź przygotowanie podłoża do wykonania montażu drzwi. Wykonaj pomiarów wysokości i szerokości otworu drzwiowego.

Zadanie 4

Skompletuj niezbędne narzędzia i materiały do montażu bramy garażowej. Daną ościeżnicę bramy garażowej osadź w ościeży. Zamontuj ościeżnicę. Prace wykonaj zgodnie z załączoną instrukcją producenta.