Telemarketer

Telemarketer_smallTelemarketer to telefoniczny handlowiec, który zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą klientów, badaniem ich potrzeb oraz sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem telefonu.

Telemarketer – zadania

Do zadań telemarketera należy: tworzenie i aktualizacja baz danych klientów zbieranie informacji o produkcie lub usłudze oferowanej przez firmę, telefoniczne przekazywanie informacji o produkcie bądź usłudze firmy, identyfikowanie potrzeb klienta i wybór oferty, sprzedaż produktów bądź usług, współpraca z innymi działami firmy w zakresie dostarczania list potencjalnych klientów, z ich nazwiskami i kontaktami (adres, telefon, fax, e-mail itp.), przekazywanie informacji. Telemarketer dzwoni do firm lub osób prywatnych, wybranych według określonych kryteriów.

Telemarketer – pożądane cechy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cechować się zdolnością nawiązywania kontaktów, komunikatywnością, cierpliwością, wytrwałością oraz odpornością na stres i monotonię. Ze względu na fakt, iż praca telemarketera w dużej części polega na prowadzeniu rozmów telefonicznych, powinien on posiadać odpowiednie predyspozycje do komunikacji werbalnej: poprawna gramatyka i składnia wypowiedzi, ton głosu, tembr głosu, dykcja, umiejętność używania tzw. języka pozytywnego i okazywania empatii. Telemarketer musi znać bardzo dobrze zasady użytkowania sprzętu komputerowego, posługiwać się sprawnie odpowiednim oprogramowaniem i orientować w zasadach dotyczących korzystania z Internetu. Dużym atutem jest umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze.

Telemarketer powinien posiadać umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Powinien posiadać zdolność słuchania, koncentracji na problemie, przekonywania i negocjowania, utrzymywania kontroli nad rozmową. Biorąc pod uwagę globalizujący się rynek, konieczna staje się znajomość języka obcego, umożliwiająca swobodne prowadzenie rozmów na wybrane tematy.

Telemarketer – certyfikat kompetencji zawodowych

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 5244)

liczba godzin szkolenia

 • 82 godziny teorii
 • 80 godzin praktyki
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 120 minut - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Definicja i rodzaje marketingu
 2. Definicja telemarketingu
 3. Podstawowe dane dotyczące telemarketingu
 4. Telemarketing wychodzący i przychodzący
 5. Telemarketing wewnętrzny i zewnętrzny
 6. Telemarketing instytucjonalny i indywidualny
 7. Sprzedaż za pośrednictwem telefonu
 8. Badania rynku
 9. Przedstawienie głównych zalet telemarketingu
 10. Przedstawienie głównych wad telemarketingu
 11. Call center – informacje ogólne
 12. IVR
 13. CTI
 14. Cantact center – informacje ogólne
 15. Przedstawienie opinii o telemarketingu
 16. Wskaźniki w telemarketingu wychodzącym
 17. Wskaźniki w telemarketingu przychodzącym
 18. Przyczyny małej efektywności telemarketingu
 19. Omówienie cech dobrego telemarketera
 20. Zasady autoprezentacji
 21. Proces komunikacji
 22. Komunikacja werbalna a niewerbalna
 23. Bariery językowe
 24. Bariery fizyczne
 25. Bariery kulturowe
 26. Bariery emocjonalne
 27. Inne bariery
 28. Rodzaje słuchania
 29. Słuchanie aktywne
 30. Techniki i preferencje aktywnego słuchania
 31. Cechy dobrego słuchacza
 32. Poprawne używanie głosu
 33. Poprawne wyrażanie się
 34. Rodzaje pytań
 35. Funkcje pytań
 36. Przygotowanie do rozmowy
 37. Wykonywanie rozmów
 38. Odbieranie rozmów
 39. Zasady prowadzenia rozmów
 40. Zasady korespondencji elektronicznej
 41. Elementy wiadomości elektronicznej
 42. Zasady negocjacji
 43. Problemy w negocjacjach
 44. Techniki negocjacji
 45. Podejście do trudnego klienta
 46. Etapy rozmowy z trudnym klientem
 47. Zarządzanie czasem pracy – informacje ogólne
 48. Wewnętrzni złodzieje czasu
 49. Zewnętrzni złodzieje czasu
 50. Zasada Pareto
 51. Technika analizy Abc
 52. Zasada Eisenhowera
 53. Planowanie czasu pracy – informacje ogólne
 54. Wykres Gantta
 55. Wyznaczanie celów
 56. Rodzaje celów
 57. Zasady delegowania
 58. Proces delegowania
 59. Poziomy delegowania
 60. Cechy efektywnej informacji zwrotnej
 61. Kanapka krytyki
 62. Asertywna odmowa
 63. Techniki odmowy
 64. Asertywna prośba
 65. Odpowiedź na krytykę
 66. Cechy pracy w zespole
 67. Zalety pracy w zespole
 68. Skrypty typu verbatim
 69. Skrypty typu przewodnik
 70. Skrypty – plany rozmów
 71. Zasady tworzenia skryptów
 72. Etapy tworzenia skryptów
 73. Zasady używania skryptów
 74. Skrypt rozmowy wychodzącej
 75. Dopasowanie skryptu do rozmówcy
 76. Postawy rozmówców
 77. Rozmowy z klientem instytucjonalnym i indywidualnym
 78. Rozmowy wychodzące i przychodzące, obsługa klientów, udzielanie informacji
 79. Różne cele rozmów
 80. Charakterystyka rozmowy z klientem instytucjonalnym
 81. Etapy rozmowy z klientem instytucjonalnym
 82. Techniki eliminowania obiekcji
 83. Wyjaśnienie celu rozmowy
 84. Przedstawienie możliwego rozwiązania
 85. Umawianie spotkań przez telefon
 86. Cel rozmowy
 87. Zasady rozmowy
 88. Rozmowa po przesłaniu oferty – cele
 89. Rozmowa po przesłaniu oferty – zasady
 90. Podtrzymanie kontaktu z klientem – cele
 91. Podtrzymanie kontaktu z klientem – zasady
 92. Windykacja należności – zasady
 93. Reklamacje – informacje ogólne
 94. Reklamacje – problemy
 95. Notatki z rozmowy
 96. Budowa relacji z klientem – informacje ogólne
 97. Pierwszy etap kontaktu z klientem
 98. Drugi etap kontaktu z klientem
 99. Potrzeby klientów
 100. Poziom lojalności klientów
 101. Badanie poziomu satysfakcji klienta
 102. Analiza sprzedaży
 103. Analiza utraty klientów
 104. Analiza reklamacji
 105. Programy lojalnościowe
 106. Wartość dodana
 107. Podejście do kluczowego klienta
 108. Zakres CRM
 109. Korzyści wynikające z CRM
 110. Rodzaje CRM
 111. Wybór systemu CRM
 112. Tworzenie bazy klientów
 113. Ochrona bazy danych
 114. BHP – informacje ogólne
 115. Państwowa Inspekcja Pracy
 116. Prawa i obowiązki pracownika
 117. Prawa i obowiązki pracodawcy
 118. Badania profilaktyczne
 119. Szkolenia BHP
 120. Stanowisko pracy
 121. Odpowiednie oświetlenie
 122. BHP na stanowisku telemarketera
 123. Zagrożenia na stanowisku telemarketera
 124. Skutki stresu
 125. Reakcje na stres
 126. Fazy stresu
 127. Ochrona przed stresem
 128. Obawa przed dzwonieniem
 129. Pokonywanie lęku przed dzwonieniem
 130. Motywacja – informacje ogólne
 131. Cechy zmotywowanego pracownika
 132. Cechy nie zmotywowanego pracownika
 133. Działalność gospodarcza – informacje ogólne
 134. Przedsiębiorca – informacje ogólne
 135. Rodzaje przedsiębiorców
 136. Jednoosobowa działalność gospodarcza
 137. Spółki
 138. Podejmowanie działalności gospodarczej
 139. CEIDG, PKD
 140. Niezbędne kroki przy podejmowaniu działalności
 141. Zawieszenie działalności gospodarczej
 142. Zakończenie działalności gospodarczej
 143. Wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej
 144. Zakładanie call center
 145. Prowadzenie call center
 146. Organizacja pracy małych zespołów
 147. Różne rodzaje technik aktywnego słuchania
 148. Preferencje aktywnego słuchania
 149. Poprawne słownictwo, wyrażenia
 150. Poziom, ton i siła głosu
 151. Tempo mówienia, akcenty i pauzy
 152. Operowanie językiem korzyści
 153. Pytania otwarte a zamknięte
 154. Różne rodzaje pytań otwartych
 155. Wykonywanie rozmów telefonicznych
 156. Odbieranie rozmów telefonicznych
 157. Techniki negocjacyjne
 158. Zasady i techniki ustępowania
 159. Opanowywanie emocji
 160. Próba rozwiązania konfliktu
 161. Różne techniki tworzenia harmonogramów pracy
 162. Informacja zwrotna – ćwiczenia
 163. Kanapka krytyki
 164. Asertywna odmowa
 165. Techniki odmowy
 166. Asertywna prośba
 167. Używanie skryptu verbatim
 168. Używanie skryptu typu przewodnik
 169. Używanie planu rozmowy
 170. Uzyskiwanie połączenie z osobą decyzyjną
 171. Rozmowa z klientem instytucjonalnym
 172. Techniki odpierania obiekcji
 173. Rozmowy przychodzące
 174. Umawianie spotkań przez telefon
 175. Rozmowy dotycząca przesłania ofert, materiałów
 176. Windykacja należności
 177. Reklamacje
 178. Różne rodzaje CRM
 179. Przełamywanie obawy przed dzwonieniem
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

a. sala wykładowa (powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) wyposażona w:

 • stoły i krzesła dla uczestników szkolenia,
 • stół i krzesło dla prowadzącego szkolenie,
 • rzutnik multimedialny,
 • komputer,
 • tablicę lub clipboard,

b. pracownia umożliwiająca przeprowadzenie zajęć praktycznych, wyposażona w:

 • stanowiska z telefonami i komputerami dla uczestników szkolenia,
 • stół i krzesło dla prowadzącego szkolenie,
 • urządzenie umożliwiające nagrywanie i odtwarzanie rozmów.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej:

a. sala egzaminacyjna (stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP),
b. pracownia umożliwiająca przeprowadzenie egzaminu zawodowego, wyposażona w:

 • biurko,
 • komputer,
 • telefon z możliwością nagrania rozmowy,
 • urządzenie umożliwiające odsłuchanie nagranej rozmowy.
Podręczniki
Zawodowy

Telemarketer

 • Autor: Karolina Płociennik
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Telemarketing należy do bardzo popularnych sposobów sprzedaży, promocji, zdobywania i udzielania informacji. Jego skuteczność zależy nie tylko od dobrych narzędzi czy poprawnego doboru bazy klientów i respondentów, ale przede wszystkim poziomu umiejętności zawodowych telemarketerów. Niniejsza pozycja stanowi doskonałe narzędzie, przygotowujące do pracy w tym zawodzie. Książka jest skierowana do wszystkich, którzy swoją przyszłość chcą związać z telemarketingiem lub zwyczajnie podszkolić warsztat prowadzenia telefonicznych rozmów służbowych.

W pierwszej części podręcznika zawarto podstawowe informacje dotyczące telemarketingu, kolejne rozdziały wprowadzają czytelnika w tajniki zawodu, uczą podejścia do rozmówcy, korzystania ze skryptów, dają praktyczne wskazówki, dzięki którym z łatwością można prowadzić różne rodzaje rozmów, przełamywać obiekcje klientów i finalizować transakcje. Dodatkowo zawiera on rozdziały omawiające zasady prowadzenia działalności gospodarczej i przepisy BHP.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Telemarketer.

Język obcy zawodowy angielski

Sales representative

 • Autor: Katarzyna Knapik-Gawin
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis
Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Telemarketing zalicza się do narzędzi

a) marketingu pośredniego

b) marketingu bezpośredniego

c) negocjacyjnych

d) marketingu szeptanego

2. Skrypt typu verbatim to skrypt,

a) którego inną nazwą jest skrypt typu przewodnik

b) który jest bardziej elastyczny od skryptu typu przewodnik

c) który jest mniej elastyczny od skryptu typu przewodnik

d) który uważany jest wyłącznie w telemarketingu wewnętrzny

3. Spółka partnerska to rodzaj spółki

a) cywilnej

b) osobowej

c) kapitałowej

d) paneuropejskiej

4. Minimalna powierzchnia stanowiska pracy przy monitorze to

a) 4 m2

b) 6 m2

c) 13 m2

d) 16 m2

5. Pod skrótem CRM kryje się

a) Centralny Rynek Marketingowy

b) Client Role Manager

c) Customer Relationship Management

d) Centralny Raport Mediów

6. Ludzie, którzy myślą za pomocą dźwięków często używają wyrazów:

a) powiedzieć, omówić, rozmawiać, dostrajać, harmonizować

b) dawać, odczuć, poczuć, zapachnieć, kosztować, równowaga, ważyć

c) przyglądać się, zobaczyć, pokazać, perspektywa, widzieć, patrzeć, spoglądać

d) prezentować, odkrywać, przemyśleć, wiedzieć, planować, uważać

7. Zadaniem pytań motywujących jest

a) odwrócenie uwagi, skierowanie jej na inny temat

b) motywacja do czegoś, pobudzenie do podjęcia działania

c) zdenerwowanie rozmówcy

d) zmiana tematu

8. Powitanie w wiadomości elektronicznej w korespondencji służbowej

a) można pominąć

b) może być w formie potocznej

c) powinno zawierać odpowiednią formę grzecznościową

d) powinno zawierać streszczenie wiadomości

9. Do podstawowych zasad ustępowania w negocjacjach nie należy

a) nie należy zgadzać się na pierwszą propozycję partnera

b) ustępstwa powinny być duże

c) ustępstwa nie powinny być zbyt duże

d) nie należy ustępować zbyt łatwo

10. Technika pustego portfela polega na

a) odwoływaniu się do braku odpowiednich kompetencji, uprawnień

b) przeciąganiu w nieskończoność rozmów

c) podkreśleniu chęci dokonania zakupu, który jednak nie może zostać zrealizowany przy aktualnej cenie

d) zadaniu partnerowi hipotetycznego pytania „co by były gdyby”, tak by w odpowiedzi przedstawił on możliwe propozycje, zdradził możliwości ustępstw

11. Dodawanie warunku, którego spełnienie nie ma dla nas żadnego znaczenia, lecz druga strona może na ten warunek stanowczo zaprotestować nazywane jest

a) taktyką „próbnego balonu”

b) techniką pustego portfela

c) przedłużaniem pozytywnych strzałek

d) techniką tzw. „zdechłej ryby”

12. Mianem pożeraczy, czy złodziei czasu określa się czynności, zajęcia, które

a) stosuje się podczas negocjacji

b) odciągają od pracy i w efekcie prowadzą do marnowania czasu

c) są typem relaksacji

d) pozwalają zwiększyć efektywność pracy

13. Zasady Eisenhowera używa się tworząc

a) odpowiedzi na reklamacje

b) harmonogramy pracy

c) skrypty rozmów

d) badania satysfakcji klienta

14. Kanapka krytyki polega na

a) przekazywaniu naraz dużej ilości wyłącznie negatywnych informacji

b) przekazywaniu jednocześnie pozytywnych i negatywnych informacji, tak, aby negatywne były podane w sposób łatwiejszy do zaakceptowania

c) krytykowaniu partnera w negocjacjach, by go zdenerwować

d) zrelaksowaniu się po usłyszeniu krytyki pod swoim adresem

15. Pod pojęciem skryptu rozumie się

a) jedną z technik pokonywania obiekcji

b) pisemną informację zwrotną

c) sposób robienia notatek podczas rozmowy

d) gotowy scenariusz rozmowy, ułatwiający prowadzenie rozmowy telefonicznej z klientem

16. Biorąc jako kryterium osobę, która inicjuje kontakt wyróżnić można:

a) rozmowy sprzedażowe i informacyjne

b) rozmowy dotyczące oferty i reklamacji

c) rozmowy przychodzące i wychodzące

d) rozmowy łatwe i trudne

17. Pod pojęciem eustres kryje się

a) bodziec, który dla danej osoby jest w działaniu neutralny

b) pozytywnie nastrajający do działania stres

c) reakcja na zagrożenie

d) etap szoku

18. Pod pojęciem success rate kryje się

a) liczba rozmów, które odniosły negatywny skutek

b) liczba rozmów, które odniosły pozytywny skutek

c) ilość połączeń, które wykonane zostały w czasie jednej godziny

d) czas oczekiwania na połączenie

19. Sprawnością użytkową nazywa się

a) liczbę rozmów, które odniosły pozytywny skutek

b) ilość połączeń, które zostały rozłączone, zanim telemarketer odebrał telefon

c) iloraz liczby wszystkich połączeń przychodzących i liczby obsłużonych połączeń

d) ilość spraw, które udało się zakończyć, rozwiązać podczas pierwszego kontaktu z przedstawicielem infolinii

20. Osoby, które myślą za pomocą obrazów używają słów typu

a) mówić, powiedzieć, rozmawiać, harmonizować, dostroić

b) odczuwać, dawać, poczuć, pachnieć, smakować, równowaga, stałe, ważyć

c) przyjrzeć się, pokazać, perspektywa, zobaczyć, wizja, patrzeć

d) odkryć, przemyśleć, prezentować, uważać, wiedzieć, planować

21. W przypadku rozmowy z niepewnym, zagubionym rozmówcą, postawę telemarketera charakteryzować powinny

a) przyjemność, rozmowność

b) opiekuńczość, wyjaśnianie, cierpliwość

c) agresywność, narzucanie swojego zdania

d) małomówność, wycofanie

22. Klient instytucjonalny to klient

a) prywatny

b) inaczej nazywany firmowym

c) zdenerwowany

d) składający reklamację

23. Technika kontrastu polega na:

a) zaczynaniu prezentacji od najdroższych propozycji i stopniowym przechodzeniu do korzystniejszych cenowo ofert

b) zaprezentowaniu korzystnej, ale niedostępnej oferty

c) znacznym zwiększeniu roszczeń pod koniec negocjacji

d) przeciąganiu negocjacji w czasie

24. Pod pojęciem zamknięcia kryje się

a) zakończenie rozmowy

b) odłożenie słuchawki przez telemarketera

c) dokonanie transakcji

d) technika relaksacyjna

25. Rozmowa po przesłaniu oferty ma na celu

a) sprawdzenie czy przesyłka dotarła do adresata

b) sprawdzenie reakcji adresata na ofertę

c) przypomnienie się

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

26. Do rodzajów słuchania nie zalicza się słuchania

a) aktywnego

b) wychodzącego

c) empatycznego

d) biernego

27. Początkujący telemarketer w ciągu jednego dnia pracy dociera średnio do

a) 10 osób

b) 50 osób

c) 150 osób

d) 200 osób

28. Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest

a) spółka akcyjna

b) spółka jawna

c) jednoosobowa działalność gospodarcza

d) spółka partnerska

29. Bazę danych należy zgłosić do

a) KRS

b) PIP

c) CEIDG

d) GIODO

30. Optymalna odległość monitora od oczu to

a) 5 – 15 cm

b) 40 – 75 cm

c) 75 – 100 cm

d) 100 – 130 cm

31. Pod pojęciem bazy danych klientów B2B rozumie się

a) bazę danych klientów indywidualnych

b) bazę rozmów przychodzących

c) bazę danych klientów instytucjonalnych

d) bazę rozmów wychodzących

32. Do sposobów budowania lojalności klienta zalicza się

a) programy lojalnościowe

b) proponowanie wartości dodanej

c) szczególne podejście do wybranych, kluczowych klientów

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

33. Inna nazwa telemarketingu wychodzącego to

a) inbound

b) out-bound

c) re-bound

d) instytucjonalny

34. Wydajnością połączeń nazywa się

a) średni czas rozmowy

b) ilość połączeń przeprowadzonych w jednej godzinie pracy

c) średnią ilość prób, jakie podjęto w celu dotarcia do rekordu

d) czas oczekiwania na połączenie

35. Pytania zamknięte to pytania, które

a) wymagają rozbudowanej odpowiedzi

b) są podchwytliwe

c) wystarczy odpowiedzieć za pomocą zwrotu tak lub nie

d) mają drugie dno

36. Do elementów procesu komunikacji nie zalicza się

a) odbiorcy

b) nadawcy

c) czasu połączenia

d) kanał

37. Ile procent znaczenia przekazywanego komunikatuzostaje utracone przed dotarciem do odbiorcy na skutek przeszkód i barier w komunikacji

a) między 50% a 70%

b) między 10% a 20%

c) między 50% a 10%

d) między 20% a 30%

38. Cechą słuchania empatycznego jest

a) słuchanie w sposób marginalny

b) wczucie się w sytuację rozmówcy

c) pozorowanie słuchania

d) słuchanie jako czynność wtórna

39. Feedback to inna nazwa

a) parafrazy

b) reklamacji

c) informacji zwrotnej

d) klaryfikacji

40. Koncentrowanie się na ludziach jako preferencja aktywnego słuchania oznacza

a) skupianie się na wpływie słuchania na relacje między ludźmi, na sposobie w jaki słuchanie je kształtuje

b) skupianie się na sposobie, w jaki fakt słuchania wywiera wpływ na wykonywane zadanie, koncentrowanie się na temacie rozmowy

c) skupianie się na efektywności prowadzonej konwersacji

d) skupianie się na uzyskiwanych informacjach

41. Pierwszym etapem rozwiązywania trudnej, konfliktowej sytuacji z klientem powinno być

a) ustalenie faktów i podjęcie działania

b) opanowanie emocji

c) znalezienie rozwiązania

d) sporządzenie notatek po rozmowie

42. Cechą asertywnej odmowy jest

a) agresja

b) kajanie się, przepraszanie

c) poszanowanie drugiego człowieka

d) próba manipulacji

43. CRM komunikacyjny odpowiada za

a) automatyzację podstawowych procesów biznesowych

b) odpowiada on za komunikację z klientami

c) określanie i planowanie kampanii marketingowych

d) przewidywanie przyszłych zysków

44. W zasadzie SMART cel powinien być między innymi

a) łatwy do osiągnięcia

b) ambitny i osiągalny

c) niemożliwy do osiągnięcia

d) niemożliwy do zmierzenia

45. Windykację należności zalicza się do typów rozmów

a) przychodzących

b) wychodzących

c) sprzedażowych

d) reklamacyjnych

ZADANIE 1

Jesteś kierownikiem call center i planujesz pracę podległego zespołu. Czym będziesz się kierował ustalając plan pracy? Czy bardziej doświadczonemu konsultantowi przydzielisz rozmowy oparte na skrypcie verbatim czy typu przewodnik i dlaczego? Czym różnią się poszczególne rodzaje skryptów i jak należy z nich korzystać?

ZADANIE 2

Dzwonisz do klienta indywidualnego aby zaproponować mu dodatkowe programy w posiadanym przez niego pakiecie telewizji kablowej. Czy przygotowujesz się w jakiś sposób do rozmowy, jakich danych potrzebujesz? Co zrobisz, by przełamać obiekcje klienta? W jaki sposób powinieneś rozmawiać z nieufnym rozmówcą?

ZADANIE 3

Stwórz przykładowy skrypt rozmowy, której celem jest umówienie klienta indywidualnego na spotkanie z doradcą ubezpieczeniowym. Jak należy korzystać ze skryptu? Jakie elementy powinna posiadać rozmowa?