Logistyk/spedytor

Confident Supervisor With Book At WarehouseZawód logistyk-spedytor łączy w sobie dwie bardzo ważne profesje (logistyk i spedytor), które bazują w większości na wiedzy praktycznej. To właśnie w praktyce najczęściej powstają różne koncepcje usprawniania przepływu towarów w handlu i dystrybucji, które są potem wykorzystywane w innych dziedzinach zarządzania.

Obecnie polskie przedsiębiorstwa wprowadzają na masową skalę nowoczesne metody zarządzania logistycznego. Powstaje w związku z tym ogromne zapotrzebowanie na kadrę o kompetencjach umożliwiających kierowanie działami logistyki, transportu czy spedycji.Od logistyka wymaga się sprawnej organizacji procesu przepływu surowców i materiałów od źródeł ich powstawania, aż do końcowego odbiorcy. Po odpowiednim przeszkoleniu kandydat potrafi zarządzać tym procesem oraz kontrolować go i ciągle usprawniać tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt właśnie wtedy, kiedy go potrzebuje, szybko i po możliwie najniższych kosztach.

Przewoźnik drogowy / spedytor – zadania

Spedytor w swojej pracy zajmuje się organizowaniem transportu, zarządzaniem flotą, opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju, organizuje wyładunek i załadunek towarów. Ponadto zna doskonale stronę popytową i podażową rynku usług logistycznych.

Przewoźnik drogowy / spedytor – zapotrzebowanie

Obecnie logistycy i spedytorzy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Spedytor-logistyk może pracować jako specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, referent spedycyjny, kierownik magazynu czy punktu ładunkowego, sprzedawca usług spedycyjnych, dyspozytor, organizator przewozów, specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu, kierownik floty, specjalista ds. logistyki, kierownik działu spedycji itp.

Przewoźnik drogowy / spedytor – miejsca zatrudnienia

Znajdują oni zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach, m.in. produkcyjnych, handlowych i usługowych w sferze zarządzania logistycznego oraz w firmach transportowych, spedycyjnych i firmach oferujących pakiety usług logistycznych. Znajomość logistyki pozwala na podjęcie pracy związanej z dystrybucją, zaopatrzeniem, przewozami i zapasami, a więc w dziedzinie, którą nazywamy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Zapotrzebowanie na specjalistów logistyków zgłaszają tak firmy zagraniczne, jak i w coraz większym stopniu firmy polskie.

Przewoźnik drogowy / spedytor – pożądane cechy

Cechami, którymi powinien charakteryzować się spedytor-logistyk, są m.in. łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, odporność na stres, umiejętność szybkiego uczenia się, zdolności analityczne, podzielność i koncentracja uwagi, odpowiedzialność i dokładność. Warunki pracy w tym zawodzie nie są szkodliwe, jednakże mogą być stresujące i wymagające podejmowania szybkich decyzji. Dodatkowo, zawód spedytora?logistyka wiąże się częstymi podróżami służbowymi. Nie są wymagane szczególne wymagania zdrowotne.

Przewoźnik drogowy / spedytor – certyfikat kompetencji zawodowych

Spedytor / logistyk może podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w wielu różnych dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach branżowych. Pomocne w rozwoju zawodowym absolwenta są również liczne czasopisma i raporty oraz stowarzyszenia logistyczne. Sprawdź książki, które pomogą w przyswojeniu wiedzy wymaganej podczas kursu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 3331 oraz 9333)

liczba godzin szkolenia

 • 70 godzin teorii
 • 60 godzin praktyki
 • 50 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 150 minut - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Podstawy logistyki
  1.1. Geneza logistyki
  1.2. Pojęcie i przedmiot logistyki
  1.3. Obszary logistyki
  1.4. Rodzaje logistyki
  1.5. Struktura organizacyjna logistyki
  1.6. System logistyczny w przedsiębiorstwie
  1.7. Logistyka a inne dziedziny zarządzania
  1.8. Ćwiczenia: analiza przypadku
 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw
  2.1. Łańcuch dostaw
  2.2. Relacje w łańcuchu dostaw
  2.3. Elastyczny i dynamiczny łańcuch dostaw
  2.4. Charakterystyka zarządzania łańcuchem dostaw
  2.5. Konfigurowanie sieci logistycznej
  2.6. Projektowanie sieci logistycznej metodą środka ciężkości
  2.7. Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 3. Transport
  3.1. Charakterystyka transportu
  3.2. Rodzaje transportu
  3.3. Infrastruktura transportu
  3.4. Gałęzie transportu
  3.5. Reguły Incoterms
  3.6. Ćwiczenia: analiza przypadku
 4. Zarządzanie flotą transportową
  4.1. Charakterystyka zarządzania flotą transportową
  4.2. Elementy zarządzanie flotą transportową
  4.3. Kalkulowanie jednostek ładunkowych
  4.4. Wskaźniki oceny efektywności transportu
  4.5. Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 5. Spedycja
  5.1. Charakterystyka spedycji
  5.2. Rozpoczęcie współpracy ze spedytorem
  5.3. Warunki działania firm spedycyjnych w Polsce
  5.4. Koszty i ceny usług spedycyjnych
  5.5. Struktura kosztów transportu i kalkulacja kosztów spedycji
  5.6. Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 6. Rynek usług logistycznych
  6.1. Podmioty branży TSL
  6.2. Struktura branży TSL
  6.3. Strategie przedsiębiorstw
  6.4. Branża KEP
  6.5. Outsourcing logistyczny
  6.6. Ćwiczenia: alkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 7. Zarządzanie zapasami
  7.1. Rodzaje i koszty zapasów
  7.2. Analiza zapasów metodą ABC i XYZ
  7.3. Poziom obsługi klienta – POK1 i POK2
  7.4. Ekonomiczna wielkość zamówienia
  7.5. Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 8. Magazyn jako obiekt logistyczny
  8.1 Rodzaje magazynów
  8.2 Technologie magazynu
  8.3 Procesy magazynowe
  8.4 Dokumentacja magazynowa i obieg dokumentów
  8.5 Opakowania
  8.6 Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 9. Rozwój i charakterystyka centrów logistycznych
  9.1 Cele i funkcje centrum logistycznego
  9.2 Klasyfikacja centrów usług logistycznych
  9.3 Kryteria wyboru centrum usług logistycznych
 10. Rola informacji w logistyce
  10.1 Informacja, system informacyjny i system informatyczny
  10.2 Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem
  10.3 Zintegrowane systemy informatyczne
  10.4 System zarządzania łańcuchem dostaw
  10.5 Elektroniczna wymiana danych
  10.6 Systemy automatycznej identyfikacji
  10.7 System nawigacji satelitarnej GPS
  10.8 Planowanie potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych
  10.9 Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

a. stanowisko komputerowe dla trenera, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem, z pakietem programów biurowych (w szczególności: z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji) oraz z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową,
b. projektor multimedialny,
c. stanowiska komputerowe dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta), podłączone do:

 • sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • z pakietem programów biurowych (w szczególności: z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji), z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową,
 • materiały i środki dydaktyczne: plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne, makiety środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, makiety towarów,
 • wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej:

a. stanowisko komputerowe dla trenera, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem, z pakietem programów biurowych (w szczególności: z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji) oraz z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową,
b. wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową.

Podręczniki
Zawodowy

Logistyk/Spedytor

 • Autor: Arkadiusz Kawa
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Niniejszy podręcznik jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kadrę o kompetencjach umożliwiających sprawne kierowanie działami logistyki, transportu i dystrybucji. Prezentowane w nim zagadnienia obejmują dziesięć obszarów tematycznych: podstawy logistyki, transport, spedycję, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz flotą transportową, rynek usług logistycznych, zarządzanie zapasami, magazyn jako obiekt logistyczny, centra logistyczne oraz rolę informacji w logistyce. Ich znajomość stanowi gwarancję uzyskania niezbędnych kompetencji w zakresie logistyki i spedycji, a w konsekwencji możliwość podjęcia pracy w tym zawodzie.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Logistyk/spedytor.

Język obcy zawodowy angielski

Freight Forwarding

 • Autor: Agata Chwastowicz, Beata Brońska
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis
Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Logistyka to:
a)       Zarządzanie łańcuchem dostaw
b)       Dyscyplina praktyczna
c)       Działania służące przepływom rzeczy i osób
d)       Głównie transport i spedycja
 
2. Strategia, która nie jest wykorzystywana w logistyce to:
a)       Merchandising
b)       SCM (supply chain management)
c)       JIT (just in time)
d)       VMI (vendor managed inventory)
 
3. Lata „uśpione” logistyki to:
a)       Przed 1950 r.
b)       Między 1951 a 1970 r.
c)       Od 1971 do 2000 r.
d)       Nie było nigdy takich lat
 
4. “Logistyka mix” obejmuje:
a)       Zarządzanie zapasami
b)       Promocję
c)       Systemy cenowo-rabatowe
d)       Zarządzanie finansami
 
5. 7W to:
a)       7 złotych zasad logistyki i marketingu
b)       7 zasad dotyczących zarządzania zapasami
c)       M.in. dostarczenie właściwego produktu, we właściwe miejsce, we właściwym czasie
d)       Rozwinięcie koncepcji  4P
 
6. Mezologistyka to:
a)       Logistyka przedsiębiorstwa
b)       Logistyka branży
c)       Logistyka gospodarki
d)       Łańcuch dostaw
 
7. Które wyrażenia związane są z procesem logistycznym:
a)       Przeprowadzenie analizy zdolności produkcyjnych dostawcy stali
b)       Przyjmowanie dostaw towarów
c)       Zainstalowanie programu komputerowego
d)       Opracowanie kryteriów oceny kontrahentów w przetargu logistycznym
 
8. Obszary funkcjonalne logistyki to np. :
a)       Zarządzanie zapasami
b)       Miernik efektywności działania
c)       Logistyka marketingowa
d)       Zarządzanie promocją
 
9. Łańcuch dostaw to:
a)       Sieć pozioma
b)       Zawsze obejmuje dostawy od początkowego do ostatniego ogniwa sieci
c)       To inaczej logistyka
d)       Sieć pionowa
 
10. Sieć horyzontalna to:
a)       Łańcuch dostaw
b)       Przedsiębiorstwa tworzące alians
c)       Sieć dostaw
d)       Żadne z powyższych
 
11. Elastyczny łańcuch dostaw:
a)       To inaczej szybko-reagujący łańcuch dostaw
b)       Daje się trudno zaadaptować do zmian rynkowych
c)       Uwzględnia interesy wszystkich podmiotów wchodzących w jego skład
d)       To niskokosztowy łańcuch dostaw
 
12. Kooperacja koncepcyjna jest:
a)       Sformalizowanym rodzajem sieci
b)       Rodzajem konkurencji między przedsiębiorstwami
c)       Cechują się dużą zdolnością do szybkiej realizacji zamówień
d)       Bazuje na dostawach o wysokich kosztach
 
13. Podejście strukturalne w konfigurowaniu łańcucha dostaw:
a)       Obejmuje wybór dostawców i nawiązanie relacji partnerskich
b)       Dotyczy lokalizacji poszczególnych składowych infrastruktury
c)       To organizacja przepływu rzeczy i informacji między przedsiębiorstwami
d)       To ustalenie planu produkcyjnego i polityki produkcyjnej
 
14. Lider łańcucha dostaw:
a)       Reprezentuje zawsze branżę sprzedaży detalicznej
b)       Zarządza aktywami sieci
c)       Pełni rolę przywódczą sieci
d)       Jest głównym wykonawcą łańcucha dostaw
 
15. Jedną z przesłanek do tworzenia elastycznych łańcuchów dostaw to:
a)       Utrzymanie zapasów na bardzo wysokim poziomie
b)       Odraczanie produkcji
c)       Globalizacja
d)       Kompresja czasu
 
16. Podstawowe obszary zarządzania łańcuchami dostaw obejmują m.in.:
a)       Projektowanie wyrobów
b)       Zarządzanie produkcją
c)       Zarządzanie transportem
d)       Mierniki wydajności procesów
 
17. Branża elektroniczna:
a)       Stosuje głównie elastyczne łańcuchy dostaw
b)       Stosuje głównie szczupłe łańcuchy dostaw
c)       Stosuje głównie efektywne łańcuchy dostaw
d)       Stosuje głównie sztywne łańcuchy dostaw
 
18. Przesłanką konfigurowania łańcucha dostaw jest:
a)       Internacjonalizacja
b)       Minimalizacja zapasów
c)       Wybór nowego dostawcy
d)       Zakup nowej maszyny produkcyjnej
 
19. Rynek usług logistycznych:
a)       Charakteryzuje się bardzo dużą koncentracją oferentów usług
b)       Jest określany jako barometr gospodarki
c)       Cechuje się bardzo słabym rozwojem
d)       Oznacza się silną integracją wstecz odbiorców
 
20. Przesłanki rozwoju rynku usług logistycznych:
a)       Koncentracja na działalności pomocniczej
b)       Wydzielanie na zewnątrz procesów logistycznych
c)       Zanikanie handlu wielkopowierzchniowego
d)       Koncentracja przedsiębiorstwa handlowych na działalności pomocniczej
 
21. Branża KEP koncentruje się głównie na:
a)       Przesyłkach kurierskich
b)       Przesyłkach morskich
c)       Przesyłkach kolejowych
d)       Przesyłkach wielkoogabarytowych
 
22. Skrót 3PL w ujęciu logistycznym oznacza:
a)       Firmę transportową
b)       Pojemniki wielokrotnego wykorzystania
c)       Typ znakowania towarów
d)       Trzecią stronę logistyki między odbiorcą a dostawcą
 
23. Outsourcing stosujemy, gdy dotychczasowe działania logistyczne:
a)       Są realizowane regularnie
b)       Realizowane samodzielnie są droższe, niż realizowane byłyby na zewnątrz
c)       Mają znaczenie strategiczne dla organizacji
d)       Będą miały niższą jakość, gdy przekażemy je do realizacji na zewnątrz
 
24. Próg rentowności decyzji „do or buy” w transporcie to:
a)       Punkt, w którym zrównują się koszty zmienne z kosztami stałymi
b)       Koszty całkowite / (cena – koszty zmienne)
c)       Punkt, powyżej którego opłaca się korzystać z własnych zasobów
d)       Ilość przewożonego ładunku w firmie
 
25. Usługi terminalowe to m.in.:
a)       Magazynowanie
b)       Pakowanie produktów
c)       Doradztwo logistyczne
d)       Kompleksowa obsługa dystrybucji
 
26. FTL to:
a)       Ładunek częściowy
b)       Ładunek całopojazdowy
c)       Ładunek ponadgabarytowy
d)       Jedna paleta
 
27. Spedycja czysta to:
a)       Spedycja w biurze
b)       Organizacja procesu przewozowego,
c)       Transport towarów wysokowartościowych
d)       Nie istnieje w ogóle takie pojęcie
 
28. Jeden tonokilometr to:
a)       Praca przewozowa, która wykona ciężarówka, przewożąca ładunek 5 kg na odległość 200 km w jedną stronę i wracająca pusta tą samą trasą w drugą stronę
b)       Przewiezienie 1 tony ładunku na dowolną odległość
c)       Przewiezienie 1 tony ładunku na odległość 10 km
d)       Przewiezienie 20 kg ładunku na odległość 500 m
 
29. Firma X wysłała z Warszawy do Nowego Jorku przesyłkę lotniczą w postaci ozdobnych figurek papierowych, ważącą 80 kg, o rozmiarach 90 cm x 60 cm x 90 cm. Jeśli założymy, że 1 kg wagi gabarytowej równy jest 6000 cm3, a stawka frachtu lotniczego wynosi w tej relacji 30 zł za 1 kg, to przewoźne wyniesie:
a)       2430 zł
b)       2400 zł
c)       2700 zł
d)       1200 zł
 
30. Do szacowania kosztów transportu i zajętej powierzchni dla towarów niepiętrowalnych zajmujących dużo miejsca na samochodzie stosujemy najczęściej przelicznik w postaci:
a)       Wagi rzeczywistej
b)       Metrów sześciennych
c)       Metrów ładownych
d)       Metrów przelicznikowych
 
31. Wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej to:
a)       To tonokilogram
b)       To wskaźnik wykorzystania ładowności pojazdu
c)       Odnosi się do prędkości pojazdu
d)       Wskaźnik wykorzystania pojemności pojazdu
 
32. Jeden towar umieszczony jest na europalecie, a drugi na półpalecie euro. Pierwszy  waży 500 kg i ma wysokość 100 cm, a drugi waży 300 kg i ma wysokość 150 cm.  Łącznie towary będą zajmowały:
a)       1,68 cbm
b)       1,86 cbm
c)       2,64 cbm
d)       0,6 ldm
 
33. Bezpośrednie zagrożenia związane z posiadaniem niedostatecznych zapasów:
a)       Deprecjacja wartości towarów
b)       Wywołanie efektu tzw. byczego bicza (akceleracji popytu)
c)       Zabezpieczenie przed zmianami cen
d)       Zwiększone koszty zamawiania
 
34. Koszty utrzymania zapasów to koszty:
a)       Magazynowania
b)       Transportu
c)       Pakowania towarów
d)       Realizacji opóźnionych dostaw
 
35. Czynnik niemający wpływu na właściwe prognozowanie wielkości zapasów:
a)       Dynamiczne metody sterowania zapasami
b)       Akcje promocyjne
c)       Produkty nowowprowadzone
d)       Koszty transportu
 
36. Jeśli poziom obsługi klienta (POK1) wynosi 97% to:
a)       POK2 = 97%
b)       POK2 =3%
c)       Popyt został niezrealizowany w 97%
d)       Popyt został niezrealizowany w 3%
 
37. Jeśli poziom obsługi klienta (POK2) wynosi 98% to:
a)       Prawdopodobieństwo wystąpienia braku w zapasie wynosi 2%
b)       Prawdopodobieństwo wystąpienia braku w zapasie wynosi 98%
c)       POK1 = 98%
d)       POK1 =2%
 
38. Grupa BZ w analizie zapasów ABC/XYZ to towary:
a)       O dużej wartości obrotu, przy mniejszym i mniej równomiernym ilościowym zużyciu
b)       O średniej wartości obrotu, przy mniejszym i mniej równomiernym ilościowym zużyciu
c)       O małej wartości obrotu i niewielkim ilościowym zużyciu
d)       O średniej wartości obrotu i niewielkim ilościowym zużyciu
 
39. Koszty dostaw zawierają koszty:
a)       Składowania
b)       Transportu
c)       Deprecjacji towarów
d)       Zwrotów
 
40. Efekt byczego bicza:
a)       Jest związany z brakiem przepływu informacji w łańcuchu dostaw
b)       Nie zależy od długości łańcucha dostaw
c)       Nie zależy od czasu realizacji zamówienia
d)       Występuje zawsze w początkowych ogniwach łańcucha dostaw
 
41. Centrum usług logistycznych to:
a)       Magazyn
b)       Terminal
c)       Obiekt przestrzenno-funkcjonalny wraz z infrastrukturą logistyczną
d)       Sortownia
 
42. Funkcje centrum usług logistycznych to m.in.:
a)       Funkcje pomocnicze
b)       Funkcje płatnicze
c)       Funkcje transferowe
d)       Funkcje walutowe

 
43. RFID to:
a)       Kod kreskowy
b)       Tag radiowy
c)       Unikatowy numer seryjny
d)       Kod wywoływany głosem
 
44. Zintegrowany system do zarządzania całym przedsiębiorstwem to:
a)       MRP
b)       DRP
c)       ERP
d)       TMS
 
45. Planowanie zasobów produkcyjnych to
a)       MRP
b)       MRPII
c)       MRPIII
d)       ERP

Zadanie 1

Firma transportowa X dysponuje ciągnikiem siodłowym z naczepą o ładowności 22 t. Ciągnik realizuje miesięcznie (4 tygodnie) 8600 km na 14 trasach ze średnią prędkością techniczną wynoszącą 65 km/h, a przewożona masa towarowa w tym okresie wynosi 250 t. Ponieważ pojazd obsługiwany jest przez jednego kierowcę, stąd średni tygodniowy czas pracy kierowcy nie może być dłuższy niż 45 godzin. Na podstawie zebranych informacji proszę wyznaczyć wartości podane w poleceniach (wyniki proszę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku):

 1. Oblicz pracę przewozową wykonaną przez pojazd.
 2. Wyznacz wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej.
 3. Oblicz wskaźnik wykorzystania czasu pracy kierowcy.
 4. Ile wynosi całkowite zużycia paliwa zależnego od wielkości przewożonej masy towarowej, jeśli ZPS=0,245 i ZPZ=0,0039?
 5. O ile procent wzrośnie zużycie paliwa zależnego od wielkości przewożonej masy towarowej, jeśli średnia masa przewożonego ładunku wzrośnie o 10%?

Zadanie 2

Dystrybutor, którego magazyn jest zlokalizowany w Tomaszowie Mazowieckim, chce zakupić 20 palet towaru od dostawcy z Norwegii (zakład produkcyjny jest w Oslo). Do dostawcy zostało złożone następujące zamówienie:

„Dostawa: EXW Oslo, INCOTERMS 2010, 20 stycznia 2012”.

 1. Gdzie powinny być te materiały 20 stycznia 2012?
 2. Czy cło jest opłacone, jeśli tak, to przez kogo?
 3. Po czyjej stronie leży gestia ubezpieczeniowa?
 4. Kto jest odpowiedzialny za załadunek towaru w miejscu jego nadania i rozładunek w miejscu przeznaczenia?

Zadanie 3

Firma spedycyjna otrzymała od klienta zlecenie na przewiezienie dwóch towarów. Jeden towar umieszczony jest na europalecie, a drugi na półpalecie euro. Pierwszy towar waży 500 kg i ma wysokość 180 cm, a drugi waży 600 kg i ma wysokość 120 cm. Towary będą przewożone wraz z innymi na naczepie o długości 13,6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,85 m.

 1. Ile ldm (metrów ładownych) mają łącznie oba ładunki?
 2. Ile cbm (metrów sześciennych) mają łącznie oba ładunki?
 3. Zakładając, że oba ładunki są piętrowalne, ile ldm mają łącznie oba ładunki?
 4. Spedytor obciąża klienta 0,3 zł za każdy kilogram przesyłki. Zakładając, że 1 ldm = 1250 kg, a 1 cbm = 250 kg, oblicz, ile będzie kosztowało przewoźne łącznie dla obu ładunków?

Zadanie 4

Firma handlowa sprzedaje 10 wyrobów (E, I, O,… Y). Informacje dotyczące cen i wielkości sprzedaży towarów zawiera tabela 1.

Produkt Ilość Cena
E 30 5
I 100 5
O 300 6
P 100 8
Q 15 4
R 200 12
T 250 1
U 25 2
W 600 8
Y 500 8

Tabela 1.

 1. Przeprowadź analizę zapasów według klasyfikacji ABC, przyjmując, że grupa A stanowi do 80% wartości, B – od 80% do 95% i C – od 95% do 100%.
 2. Przeprowadź analizę zapasów według klasyfikacji XYZ, przyjmując, że grupa X stanowi do 80% ilości, Y – od 80% do 95% i Z – od 95% do 100%.
 3. Oblicz, ile asortymentów znajduje się w poszczególnych grupach ABC/XYZ?

Zadanie 5

Firma produkcyjna wytwarza dwa wyroby A i B. Wyrób A składa się z 3 komponentów X, 1 komponentu Y i jest produkowany w serii 10 szt./1 tydzień. Struktura materiałowa wyrobu B zawiera 1 komponent X, 2 komponenty Y i 3 komponenty Z. Jego produkcja też trwa 1 tydzień, a zdolności produkcyjne wynoszą 15 szt./1 tydzień. W obu przypadkach produkcja odbywa się w pełnych partiach.

Firma w chwili obecnej (7. tydzień roku) na stanie magazynowym ma 20 szt. wyrobu A, 5 szt. wyrobu B, 30 szt. komponentu X, 30 szt. komponentu Y i 50 szt. komponentu Z. Firma może zamawiać komponenty w partiach po 120 szt., a czas realizacji wynosi odpowiednio: 1 tydzień dla X, 2 tygodnie dla Y i 3 tygodnie dla Z.

W tabeli 11.2. przedstawiony jest plan zamówień na wyroby złożone przez centrum dystrybucyjne na okres między 7. a 15. tygodniem roku.

Okres (t.) 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wyrób A 0 10 10 20 0 0 0 0 20
Wyrób B 0 0 0 0 15 0 40 0 0

Tabela 2.

 1. Sporządź plan produkcji dla wyrobów gotowych A i B.
 2. Przygotuj plan potrzeb materiałowych, wykorzystując dane dotyczące planu zamówień, struktury materiałowej wyrobów, zapasów i związanych z nimi czynników planistycznych.
 3. Oblicz stany magazynów w poszczególnych okresach (7.–15. tydzień).