Grafik komputerowy

Grafik komputerowy_smallGrafika komputerowa ukierunkowana jest na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego wykorzystywania tajników modyfikacji i twórczej działalności w obrębie grafiki wektorowej i rastrowej. W kwestii merytorycznej uwzględniono wszelkie aspekty multimedialne, a więc wiedzę z zakresu animacji i modyfikacji obrazu oraz dźwięku, a także przygotowanie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych obiektów, modyfikację i retusz zdjęć, uwypuklanie elementów składowych oraz stosowanie filtrów, różnorodne techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych.

Efektem ukończonego szkolenia są umiejętności pracownika, który skutecznie:

 • Operuje na programach związanych z grafiką rastrową i wektorową
 • Opanował pojęcia i techniki pracy, związane z grafiką wektorową i rastrową
 • Stosuje wszelkie działania do modyfikacji obrazów i obiektów grafiki rastrowej i wektorowej
 • Przygotowuje materiały według oczekiwań i wytycznych zamawiającego
 • Dostosowuje się do środowiska, systemu pracy oraz ewentualnych niestandardowych sytuacji

Grafik komputerowy – certyfikat kompetencji zawodowych

Ponadto, certyfikacji podlegają elementy z zakresu organizacji czasu pracy, kontaktów interpersonalnych oraz technik e-marketingu. Merytoryczny zakres nabytej wiedzy daje możliwość tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej i jej profesjonalnego (np. w poligrafii) czy też amatorskiego zastosowania.

Osoby chcące zdobyć certyfikat VCC obowiązkowo przechodzą cykl szkolenia języka obcego. Najpierw poznają język w zakresie ogólnym, a następnie uczą się i praktykują specyficzne zwroty i wyrażenia branżowe.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 2166)

liczba godzin szkolenia

 • 84 godziny teorii
 • 84 godziny praktyki
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 120 minut - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Teoretyczne podstawy grafiki komputerowej
  1.1 Podstawowe zagadnienia związane z grafiką komputerową (definicja, historia, podział grafiki komputerowej ze względu na rodzaj oraz zastosowanie)
  1.2 Rodzaje grafiki komputerowej (grafika rastrowa – bitmapowa, grafika wektorowa – obiektowa, porównanie grafiki rastrowej i wektorowej)
  1.3 Podstawowe pojęcia wykorzystywane w grafice komputerowej (punkt, piksel, linia, obraz rastrowy, obraz wektorowy, rozdzielczość)
  1.4 Pojęcie barwy/koloru (podstawy teorii kolorów, postrzeganie barwy, stosowanie i znaczenie barw, podział barw, dobór kolorów)
  1.5 Komputerowe modele barw (RGB, CMY/CMYK, HSV, HLS)
  1.6 Przykładowe oprogramowanie dla grafiki rastrowej (Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Paint Shop Pro, GIMP, Paint)
  1.7 Przykładowe oprogramowanie dla grafiki wektorowej (CorelDraw, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Inkscape, Maya, 3D Studio Max, Lightwave)
  1.8 Formaty plików graficznych (kategorie plików graficznych, kompresja i jej rodzaje)
  1.9 Typografia w grafice komputerowej (podstawowe pojęcia, odmiany kroju pisma, fonty)
  1.10 Podstawowy sprzęt wykorzystywany w grafice komputerowej (komputer, monitory, drukarni, skanery)
 2. Psychologiczne aspekty zawodu
  2.1 Pożądane cechy grafika komputerowego
  2.2 Praca a ludzie
  2.3 Praca a czas
  2.4 Komunikacja
 3. Praca w zawodzie grafika komputerowego
  3.1 Praca w firmach typu Agencje Reklamowe (omówienie branży i jej podział, podział grafików komputerowych)
  3.2 Własna działalność gospodarcza
  3.3 Zagrożenia zdrowotne występujące w zawodzie grafika komputerowego
  3.4 Podstawy prawne (prawo autorskie, rodzaje umów)
 4. Tworzenie i edycja obrazów rastrowych
  4.1 Omówienie i dostosowanie obszaru roboczego (ustawienie wyświetlania okien i narzędzi, zarządzanie położeniem i wyglądem okien aplikacji)
  4.2 Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia oraz edycji obrazów rastrowych (otwieranie istniejących obrazów, tworzenie nowych obrazów o określonych parametrach, edycja parametrów, transformacje, zapisywanie obrazów)
  4.3 Tworzenie zaznaczeń (zaznaczanie prostokątne, eliptyczne i odręczne, zaznaczanie na podstawie koloru, zaznaczanie na podstawie utworzonych ścieżek, dodawanie/odejmowanie/część wspólna zaznaczeń)
  4.4 Podstawowe operacje na warstwach (tworzenie, kopiowanie, usuwanie, scalanie, przesuwanie, grupowanie, ustalanie kolejności, zmiana parametrów warstw, tworzenie i edycja maski warstwy, dodanie styli warstw)
  4.5 Dopasowanie obrazu (korekcja za pomocą poziomów i krzywych, ustawienie ekspozycji, jasności, kontrastu, nasycenia, balans kolorów, zastosowanie filtrów)
  4.6 Malowanie i wypełnienia (malowanie narzędziem pędzel, zmiana parametrów malowania, wykorzystanie gotowych wzorów pędzla, wypełnienie obrazu kolorem, gradientem, tworzenie własnych gradientów)
  4.7 Retusz obrazu (zastosowanie dostępnych narzędzi oraz technik wykorzystywanych do retuszu, wymazywanie narzędziem gumka, wykorzystanie dostępnych narzędzi w retuszu i modyfikacji fotografii)
  4.8 Tworzenie nowych obiektów (wpisywanie tekstu i jego edycja, rysowanie obiektów geometrycznych, korzystanie z gotowych kształtów)
  4.9 Przekształcanie obiektów (swobodne przekształcanie ścieżki, skalowanie, obracanie, pochylanie, odbijanie, zniekształcanie, zawijanie, tworzenie perspektywy)
 5. Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
  5.1 Omówienie i dostosowanie obszaru roboczego (ustawienie wyświetlania okien i narzędzi, zarządzanie położeniem i wyglądem okien aplikacji)
  5.2 Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia oraz edycji obrazów wektorowych (otwieranie istniejących obrazów, tworzenie nowych obrazów o określonych parametrach, edycja parametrów obrazu, zapisywanie obrazów)
  5.3 Tworzenie obiektów wektorowych (rysowanie figur geometrycznych, podstawowe operacje na obiektach, transformacje obiektów, zmiana właściwości obiektów, tworzenie złożonych obiektów, operacje na krzywych)
  5.4 Wprowadzanie i edycja tekstów (różnica pomiędzy tekstem ozdobnym a akapitowym, wprowadzanie i modyfikacje tekstu)
 6. Animacja obiektów
  6.1 Omówienie narzędzi i obszaru roboczego
  6.2 Tworzenie prostych animacji wykorzystując dostępne narzędzia
 7. Tworzenie obrazów pod konkretne zastosowanie
  7.1 Przygotowanie obrazów do druku (podstawowe zasady związane z drukowaniem grafiki, rodzaje papieru i techniki druku, wybór modelu barw i rozdzielczości, eksport grafiki do formatów powszechnie wykorzystywanych na potrzeby druku, ustawienia druku i drukowanie)
  7.2 Tworzenie grafiki na potrzeby Internetu (formaty plików na stronach WWW, podstawowe zasady związane z tworzeniem grafiki na potrzeby Internetu)
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

a. komputer stacjonarny (min 2 GB pamięci ), monitor, klawiatura, mysz, b. oprogramowanie:

 • Adobe Photoshop,
 • CorelDRAW.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej:

a. komputer stacjonarny (min 2 GB pamięci ), monitor, klawiatura, mysz, b. oprogramowanie:

 • Adobe Photoshop,
 • CorelDRAW.
Wymagania dla Trenera

Kompetencje:

 • znajomość technik pracy związanych z grafiką rastrową oraz wektorową poparta przykładami wykonanych projektów
 • znajomość programów Adobe Photoshop i CorelDRAW
 • znajomość zagadnień związanych z grafiką komputerową takich jak:
  • teoretyczne podstawy
  • pojęcia związane z barwą
  • formaty plików graficznych
  • podstawy typografii komputerowej
  • sprzęt i oprogramowanie
  • aspekty związane z podjęciem zawodu
  • znajomość branży i obecnych trendów
  • podstawy prawne
  • DTP

Doświadczenie zawodowe:

 • wymagane wykształcenie wyższe, kierunkowo zbliżone z grafiką komputerową
 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy jako Grafik komputerowy bądź stanowisko pokrewne
 • mile widziane doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń o podobnym profilu

Cechy osobowości:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • cierpliwość
 • samodzielność
 • sumienność oraz dokładność
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy
 • zdolność przekazywania wiedzy
 • odpowiedzialność

 

Osoba prowadząca szkolenie, powinna posiadać przede wszystkim wystarczającą wiedzę i umiejętności na poziomie umożliwiającym realizację programu szkolenia, i w ramach potrzeby, rozbudowanie go o dodatkowe wątki i przykłady nie zawarte w podręczniku.

Podręczniki
Zawodowy

Grafik komputerowy

 • Autor: Marcin Baran
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Niniejszy podręcznik stanowi kompendium wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. Jej znajomość, w połączeniu z efektywnymi narzędziami, umożliwia grafikowi zmianę świata realnego w wirtualny.

W podręczniku omówione zostały podstawowe zagadnienia oraz terminy związane z grafiką komputerową, wśród których znajdują się m.in. pojęcie barwy i koloru, komputerowe modele barw, przykładowe oprogramowanie dla grafiki rastrowej i wektorowej, formaty plików graficznych, typografia w grafice komputerowej, a także psychologiczne aspekty zawodu, charakterystyka pracy oraz sprzętu wykorzystywanego przez grafików. Krok po kroku przedstawiono w nim zasady tworzenia i edycji obrazów rastrowych w programie Adobe Photoshop, wektorowych za pomocą programu Corel Draw, jak również obrazów pod konkretne zastosowanie. Treści podręcznika dopełnia rozdział poświęcony podstawom animacji w programie Adobe Flash.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Grafik komputerowy.

Język obcy zawodowy angielski

Graphic design

 • Autor: Rachel Boardman
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu grafika komputerowego w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się z pracodawcą i współpracownikami, pracę w zespole, konwersację i korespondencję z klientami, prowadzenie rozmów biznesowych, poznanie specyfiki środowiska pracy grafika, terminologii dotyczącej wykorzystywanego sprzętu, programów i narzędzi, a także codziennych czynności związanych z projektowaniem graficznym, przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych, uczestnictwem w rozmowie kwalifikacyjnej i uzgodnieniem warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie grafika komputerowego. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Grafik komputerowy oraz Language Competences – Graphic Designer.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. W modelu RGB barwami podstawowymi są:
a. cyjan, magenta, żółty
b. czerwony, zielony, niebieski
c. czerwony, zielony, czarny
d. cyjan, magenta, czarny

2. Formatem plików graficznych służącym do obrazowania widoków natury jest:
a. PNG
b. BMP
c. JPG
d. GIF

3. Skalowanie obrazu wektorowego:
a. spowoduje utratę jego jakości
b. spowoduje poprawę jego jakości
c. spowoduje tylko utratę jakości krawędzi zaokrąglonych
d. nie spowoduje utraty jego jakości

4. Programem służącym do tworzenia grafiki wektorowej jest:
a. Adobe Photoshop
b. CorelDraw
c. GIMP
d. Corel PhotoPaint

5. W programie Photoshop narzędziem „Rączka” można:
a. przeciągnąć widok obrazu
b. dokonać zaznaczenia
c. przesuwać obiekty
d. ukryć warstwę

6. W programie Photoshop narzędzie „Przesunięcie” służy do:
a. przesuwania
b. retuszowania
c. przeciągania widoku obrazu
d. rozmywania

7. Komputerowym modelem barw nie jest:
a. RGB
b. CMY
c. CMYK
d. DPI

8. Kolor #0000FF jest podany w systemie:
a. dwójkowym
b. ósemkowym
c. dziesiętnym
d. szesnastkowym

9. Kolor #000000 jest kolorem:
a. białym
b. czarnym
c. czerwonym
d. niebieskim

10. Kolor #FFFFFF jest kolorem:
a. białym
b. czarnym
c. czerwonym
d. niebieskim

11. Powszechnie stosowana rozdzielczość obrazu na potrzeby druku to minimum:
a. 72 dpi
b. 100 dpi
c. 150 dpi
d. 300 dpi

12. Powszechnie stosowana rozdzielczość na potrzeby Internetu to:
a. 72 dpi
b. 100 dpi
c. 150 dpi
d. 300 dpi

13. Rodzaj grafiki opisywanej za pomocą figur geometrycznych to:
a. rastrowa
b. bitmapowa
c. wektorowa
d. pikselowa

14. DTP to:
a. pojęcie wykorzystywane w typografii
b. sposób animacji poklatkowej
c. przygotowanie publikacji
d. rodzaj grafiki bitmapowej

15. Format pliku źródłowego programu Photoshop to:
a. PSD
b. CDR
c. PDF
d. JPG

16. Obrazy wykonane za pomocą aparatu cyfrowego są przykładem:
a. grafiki wektorowej
b. grafiki rastrowej
c. grafiki obiektowej
d. grafiki fraktalnej

17. Piksel to:
a. zbiór bardzo małych okręgów
b. najmniejszy element obrazu
c. zbiór 10 małych kwadracików
d. siatka składająca się z poziomych i pionowych punktów

18. DPI to liczba plamek przypadająca na:
a. metr
b. milimetr
c. stopę
d. cal

19. Jedną z najbardziej pożądanych cech charakteru grafika komputerowego jest:
a. humor
b. komunikatywność
c. kreatywność
d. grzeczność

20. Grafik komputerowy zazwyczaj musi się zmierzyć z pracą pod presją:
a. czasu
b. przełożonych
c. zleceniodawcy
d. odpowiedzi a, b, c są poprawne

21. W programie Photoshop do zaznaczania nie służy narzędzie:
a. Zaznaczanie prostokątne
b. Lasso magnetyczne
c. Kadrowanie
d. Różdżka

22. W programie Photoshop narzędzie „Kadrowanie” służy do:
a. przycinania obrazu
b. zaznaczenia obrazu
c. utworzenia odcięcia
d. przesuwania

23. Arial oraz Verdana są:
a. narzędziami do zaznaczania obiektów
b. przykładami czcionki
c. popularnymi kolorami
d. narzędziami wprowadzania tekstu

24. Rozmiar czcionki najczęściej podawany jest:
a. w dekametrach
b. w stopach
c. w punktach
d. w pikometrach

25. W modelu CMYK składowa Y jest kolorem:
a. niebieskim
b. zielonym
c. czerwonym
d. żółtym

26. W modelu CMYK składowa K będąca kolorem czarnym została wprowadzona w celu:
a. zwiększenia nasycenia kolorów
b. oszczędności droższych barwników kolorowych
c. zwiększenia zgodności z modelem RGB
d. lepszego odwzorowania koloru białego

27. Programem służącym do tworzenia zaawansowanych animacji jest:
a. Adobe Photoshop
b. Adobe Flash
c. Adobe Illustrator
d. Paint Shop Pro

28. Barwy achromatyczne są barwami:
a. o zerowym nasyceniu kolorem
b. o maksymalnym nasyceniu kolorem
c. o zwiększonej ilości koloru białego
d. o zwiększonej ilości koloru czarnego

29. W programie Photoshop w stylach warstwy nie możemy:
a. nałożyć koloru
b. dodać obrysu
c. zastosować przeźroczystości
d. dodać cienia

30. W programie Photoshop na palecie warstw możemy przesuwać warstwy:
a. w górę i dół
b. w lewo i prawo
c. we wszystkie strony
d. tylko w górę

31. Maksymalny rozmiar narzędzia Pędzel w programie Photoshop wynosi:
a. 100 pikseli
b. 250 pikseli
c. 1000 pikseli
d. 2500 pikseli

32. Aby narysować kwadrat (wszystkie boki są równe), przy rysowaniu musimy:
a. użyć klawisza Alt
b. użyć klawisza Shift
c. użyć klawisza Ctrl
d. użyć kombinacji klawiszy Alt+Shift

33. Aby pracować w zawodzie grafika komputerowego jako „wolny strzelec” możemy się określić jako:
a. webdesigner
b. webmaster
c. freelancer
d. poligraf

34. Interlinia to:
a. pionowy odstęp między znakami tekstu
b. pionowy odstęp między wierszami tekstu
c. to narzędzie do tworzenia specjalnych linii o zaokrąglonych końcach
d. to nazwa linii pomocniczej

35. W programie CorelDraw NIE możemy:
a. grupować obiektów
b. przekształcać obiektów w krzywe
c. przesuwać kilku obiektów jednocześnie
d. powiększać bitmapy bez utraty jakości

36. Najodpowiedniejszym programem do utworzenia logotypu jest:
a. CorelDraw
b. Adobe Flash
c. Adobe Photoshop
d. Corel PhotoPaint

37. W programie Photoshop rozmiar pociętych plasterków podaje się:
a. tylko w centymetrach
b. tylko w calach
c. tylko w pikselach
d. w centymetrach oraz calach

38. Najpopularniejszymi formatami plików graficznych wykorzystywanymi w Internecie są:
a. jpg, pdf, bmp
b. jpg, png, gif
c. jpg, bmp, psd
d. jpg, png, cdr

39. W opcjach drukowania programu Photoshop parametr położenie:
a. pozwala na ustawienie odległości obrazka od lewej i górnej krawędzi strony
b. pozwala na zmianę rozmiaru obrazka
c. pozwala na zmianę rozdzielczości obrazka
d. pozwala na obrót obrazka o zadany kąt

40. Plik .jpg jest:
a. plikiem graficznym
b. plikiem muzycznym
c. formatem umożliwiającym animację
d. formatem umożliwiającym przeźroczystość

41. Urządzenie umożliwiające wprowadzenie do programu graficznego zdjęcia w postaci fizycznej to:
a. monitor
b. aparat cyfrowy
c. skaner
d. drukarka

42. W programie CorelDraw możemy dokonać obrotu obiektu:
a. o dowolny kąt
b. odnosząc się do środka obiektu
c. odnosząc się do dowolnej krawędzi obiektu
d. odpowiedzi a, b, c są prawidłowe

43. Do retuszu zdjęć najlepiej użyć:
a. programu grafiki prezentacyjnej
b. programu grafiki rastrowej
c. programu grafiki wektorowej
d. nie ma to znaczenia

44. „Siatka” w programie Photoshop:
a. wypełnia obiekty gradientem
b. ułatwia rozmieszczanie obiektów
c. jest zawsze drukowana w odcieniach szarości
d. jest zawsze drukowana w kolorze

45. Format graficzny pliku, który pozwala zachować przezroczystość to:
a. jpg
b. bmp
c. tif
d. png

46. Aby skopiować w programie Photoshop style warstwy, musimy przesunąć je na inną warstwę, trzymając klawisz:
a. Alt
b. Shift
c. Ctrl
d. wszystkie odpowiedzi są błędne

47. W programie CorelDraw dokładne położenie obiektów możemy nadać, wpisując:
a. wartości X, Y w milimetrach
b. wartości X, Y w pikselach
c. wartości X, Y w procentach
d. wszystkie odpowiedzi są błędne

48. W programie CorelDraw narzędzie „Kształt” służy do:
a. zaznaczania, przesuwania i zmiany rozmiaru obiektu za pomocą myszy
b. manipulowania węzłami i ścieżkami w celu zmiany kształtu obiektu
c. tworzenia kształtów geometrycznych
d. rysowania krzywych Beziera

49. Wypełnienie tonalne polegające na kolorowaniu obiektu określonym kolorem od jednego brzegu i stopniowym przejściu w inny kolor na przeciwnym brzegu obiektu nazywamy:
a. gradientem radialnym
b. gradientem stożkowym
c. gradientem liniowym
d. gradientem kwadratowym

50. Rozciągnięcie tekstu do obu jego krawędzi nazywamy:
a. wyrównaniem do lewej
b. wyrównaniem do prawej
c. wyśrodkowaniem
d. wyjustowaniem

Zadanie 1

Wykonaj poniższą ilustrację w programie CorelDRAW.

grafik zad 1

Zadanie 2

Wykonaj poniższą ilustrację w programie CorelDRAW. Wykorzystaj plik praktyczny2a.jpg.

grafik zad 2

Zadanie 3

Wykonaj projekt wizytówki do druku w programie Adobe Photoshop według specyfikacji i poniższego wzorca:

 • wykorzystaj plik praktyczny3a.png,
 • wymiar netto bez spadów wynosi 90 x 50 mm,
 • spady dla każdej krawędzi powinny wynosić 2 mm,
 • zalecany margines elementów powinien wynosić 5 mm,
 • kolorystka CMYK, 300 dpi, 8 bitów.

grafik zad 3

Zadanie 4

Wykonaj projekt strony internetowej w programie Adobe Photoshop według poniższego wzorca. Wykorzystaj plik praktyczny4a.jpg.

grafik zad 4