Florysta

Florysta_smallJest to osoba, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem różnych form dekoracji roślinnych oraz obrotem materiałem florystycznym.

Florysta – zadania

Do jej zadań należy:

 • projektowania dekoracji roślinnych
 • wykonywania dekoracji roślinnych
 • przechowywania materiału florystycznego
 • pielęgnowania roślinnego materiału florystycznego
 • prowadzenia sprzedaży materiału florystycznego oraz kompozycji roślinnych
 • wykorzystywania instrumentów “marketing mix” w działalności florystycznej

Do podstawowych obowiązków florysty należy, m.in.: przygotowanie stanowiska pracy florysty, przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji, projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycznych, stylizacja wnętrz przy pomocy roślin, sprzedaż materiałów florystycznych, przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych.

Florysta – zapotrzebowanie

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w kwiaciarniach, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, na rynku hurtowy materiałów florystycznych, w hotelach oraz przedsiębiorstwa dbających o dekorację swych wnętrz. Mogą prowadzić firmę florystyczną.

Florysta – miejsce zatrudnienia

Miejscem pracy zazwyczaj jest kwiaciarnia/firma florystyczna. Ponieważ jest to zawód usługowy wykonywanie pracy łączy się z kontaktami z klientami. Na stanowisku często obowiązuje nienormowany system pracy ze względu na okresy zwiększonej ilości zamówień realizowanych w krótkim okresie czasu. Florysta ma obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Florysta – pożądane cechy

Pożądane cechy:

 • wyobraźnia przestrzenna
 • wyobraźnia plastyczna
 • poczucie estetyki
 • zainteresowania plastyczne i przyrodnicze
 • spostrzegawczość
 • umiejętność koncentracji
 • podzielność uwagi
 • zdolność do syntezy i analizy informacji
 • cierpliwość i dokładności przy wykonywaniu czynności wymagających precyzji
 • wytrwałość i systematyczność
 • zamiłowanie do porządku
 • zdolności organizatorskie
 • uczciwość
 • życzliwość, zrównoważenie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • zdolność do empatii
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
 • umiejętność pracy pod presją
 • chęć ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • alergie
 • daltonizm
 • choroby układu krążenia, oddechowego
 • ograniczenia ruchu

Florysta – certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikacji podlegają umiejętności tworzenia dekoracji roślinnych, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe, uczestnicy szkolenia nauczą się kreować wizualną oprawę uroczystości i imprez oraz kompleksową dekorację wnętrz. Nabędą wiedzę dotyczącą wykorzystywania w swojej pracy zasad kompozycji plastycznej oraz sposobów zagospodarowania przestrzeni, dekoracji wnętrz i zasad obrotu materiałem florystycznym.

Poprzez praktykę poznają sposoby wykonywania projektów dekoracji roślinnych, przygotowywania materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji. Pod okiem fachowców nabędą umiejętności wykonywania dekoracji roślinnych różnego typu, utrwalania roślin różnymi metodami, pakowania i transportu gotowych kompozycji, stylizacji wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych. Dzięki umiejętności korzystania z komputera i Internetu będą w stanie na bieżąco śledzić nowości i światowe trendy w tym zakresie. Umiejętność komunikacji w językach obcych umożliwi dokształcanie i doskonalenie zawodowe, ułatwi udział w imprezach o charakterze międzynarodowym oraz wymianę doświadczeń. Będą w stanie samodzielnie przygotować wystawę. Posiadając takie przygotowanie, jak również zmysł artystyczny i zamiłowanie do roślin, można pomyśleć o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 3432)

liczba godzin szkolenia

 • 40 godzin teorii
 • 45 godzin praktyki
 • 25 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 180 minut - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Historia dekoracji roślinnych z elementami historii sztuki
  1.1 Historia dekoracji roślinnych w poszczególnych epokach historycznych
  1.2 Obyczaje i tradycje w kulturze związane z roślinami
  1.3 Cechy wnętrza/obiektu historycznego (formy, barwy, podział powierzchni/przestrzeni, nastrój, symbolika)
  1.4 Dobór dekoracji florystycznej do wnętrza historycznego
 2. Materiałoznawstwo florystyczne
  2.1 Materiał roślinny (podstawowe wiadomości o roślinach, rośliny na kwiat cięty, zieleń cięta, drzewa i krzewy stosowane we florystyce, rośliny stosowane w suchych kompozycjach, rośliny doniczkowe, rośliny balkonowe i do obsadzania pojemników, pielęgnacja roślin)
  2.2 Nieroślinny materiał florystyczny (środki techniczne, materiały dekoracyjne, naczynia i pojemniki)
 3. Estetyczne podstawy florystyki
  3.1 Wiedza o barwie (właściwości barw, systemy porządkowania barw, połączenia barw – kontrast, harmonia, dobór barw w pracach florystycznych)
  3.2 Cechy plastyczne roślinnego materiału florystycznego (kryteria wyboru materiału florystycznego, charakterystyka materiału florystycznego)
  3.3 Zasady kompozycji (elementy kompozycji, rodzaje porządku, proporcje, przestrzenność/bryłowatość, kryteria wyboru porządku oraz formy)
  3.4 Style kompozycji florystycznych (styl dekoracyjny, styl graficzny/formalno-linearny, styl wegetatywny)
  3.5 Dokumentacja projektowa (rysunek projektowy, analiza otoczenia, elementy dokumentacji projektowej)
 4. Kompozycje florystyczne
  4.1 Klasyfikacja tradycyjnych kompozycji florystycznych
  4.2 Przygotowanie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji florystycznych
  4.3 Techniki florystyczne (technika wiązania – bukiet, girlanda, technika układania w gąbce florystycznej, technika obsadzania) inne techniki: szynowanie, watowanie, przypinania, zaciskanie, warstwowanie, klejenie, owijanie, drutowanie
  4.4 Bukiety (klasyfikacja bukietów, zasady wykonywania bukietów)
  4.5 Kompozycje w naczyniu (dobór materiału florystycznego, zasady wykonywania kompozycji w naczyniu)
  4.6 Florystyczna dekoracja wnętrz (zasady florystycznej dekoracji wnętrz, dekoracja stołu)
  4.7 Florystyka ślubna (rodzaje dekoracji związanych ze ślubem, ozdoba ślubna panny młodej, dekoracja pojazdu, konsultacje dotyczące dekoracji ślubnych)
  4.8 Florystyka żałobna (wieńce, kompozycje żałobne w gąbce, dekoracja trumny, dekoracja urny)
  4.9 Kompozycje wysadzane w pojemnikach (sposoby uprawy w podłożu, hydroponika, semikultury, obsadzenia na otwartej przestrzeni – skrzynki balkonowe, rośliny na balkonach i tarasach, dekoracja wnętrz roślinami doniczkowymi)
  4.10 Kompozycje okolicznościowe (specyficzne w poszczególnych krajach, Wielkanoc, Adwent i Boże Narodzenie, Walentynki, Obiekty i prace tematyczne)
  4.11 Zasady pakowania materiałów i wyrobów florystycznych
 5. Marketing we florystyce
  5.1 Rynek florystyczny
  5.2 Elementy marketing mix
  5.3 Florysta jako sprzedawca (rodzaje klientów i ich zachowanie, prowadzenie rozmowy z klientem)
  5.4 Reklama we florystyce (rodzaje reklamy, zadania, środki reklamy)
  5.5 Organizacja wnętrza kwiaciarni (balans kolorów, zastosowanie filtrów)
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

a. stanowisko komputerowe dla trenera, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem,
b. projektor multimedialny,
c. stanowiska pracy dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta) wraz z dostępem do wody i prądu,
d. materiały roślinne,
e. środki techniczne,
f. materiały dekoracyjne,
g. pojemniki do moczenia gąbki,
h. naczynie do dolewania wody,
i. pojemniki na odpady organiczne i nieorganiczne,
j. nóż florystyczny,
k. nóż do cięcia gąbki florystycznej,
l. sekator,
m. nożyce,
n. przecinak do drutu,
o. pistolet do kleju,
p. apteczka pierwszej pomocy.

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej:

a. stanowiska pracy dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) wraz z dostępem do wody i prądu,
b. materiały roślinne,
c. środki techniczne,
d. materiały dekoracyjne,
e. pojemniki do moczenia gąbki,
f. naczynie do dolewania wody,
g. pojemniki na odpady organiczne i nieorganiczne,
h. nóż florystyczny,
i. nóż do cięcia gąbki florystycznej,
j. sekator,
k. nożyce,
l. przecinak do drutu,
m. pistolet do kleju,
n. apteczka pierwszej pomocy.

Podręczniki
Zawodowy

Florysta

 • Autor: Maria Matuszczak
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Do podstawowych zadań florysty należy projektowanie i wykonywanie różnych form dekoracji roślinnych oraz obrót materiałem florystycznym. Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy z tego zakresu, której znajomość umożliwia podjęcie pracy w zawodzie florysty. W podręczniku zamieszczone zostały informacje dotyczące m.in. historii dekoracji roślinnych od starożytności do czasów współczesnych, materiałoznawstwa i pielęgnacji materiału florystycznego,podziału i charakterystyki kompozycji florystycznych, zasad kompozycji plastycznej, dokumentacji projektowej, narzędzi i urządzeń stosowanych we florystyce oraz technik florystycznych.Ich dopełnienie stanowi cały szereg ćwiczeń praktycznych uczących m.in.: przygotowania stanowiska pracy oraz materiału florystycznego do tworzenia dekoracji, projektowania i wykonywania dekoracji roślinnej różnego typu, pakowania i przygotowania do transportu materiałów oraz gotowych wyrobów florystycznych, stylizacji wnętrz przy pomocy roślin, sprzedaży materiałów, a także przygotowania wystaw roślin i kompozycji florystycznych.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Florysta.

IT

Florysta - kompetencje informatyczne

 • Autor: Magdalena Guszkiewicz
 • Wydawca: Fundacja VCC
50 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla osób, które pracują w branży florystycznej i w swojej pracy zobligowane są do korzystania z narzędzi informatycznych. Jego lektura pomoże nabyć elementarną wiedzę i umiejętności korzystania z technologii informatycznych. Ich znajomość zdecydowanie usprawni i ułatwi pracę każdego florysty, czyniąc ją jeszcze przyjemniejszą. Treści zawierają zagadnienia związane z obsługą i wyszukiwaniem informacji w Internecie, posługiwaniem się tematycznymi serwisami internetowymi, obsługą poczty elektronicznej, komunikacją internetową oraz sposobami wykorzystania i uzupełniania pól formularzy (aplikacyjnych, ankiet, zamówień itp.).

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences oraz Select Competences – Florysta – kompetencje informatyczne.

 

 

Język obcy zawodowy angielski

Florist

 • Autor: Jennifer Marianne Lee
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis
Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Podstawa myślenia marketingowego są:

a) dochody

b) potrzeby

c) koszty produkcji

d) oferty na rynku

2. Kwitnący amarylis charakteryzuje się:

a) jednostronną formą ruchu

b) wzniesioną formą ruchu

c) promienistą formą ruchu

d) wielostronnie rozwijającą się formą ruchu

3. Pasywna spływająca forma ruchu jest charakterystyczna dla:

a) powojnika

b) róż pnących

c) bluszczu

d) cymbidium

4. Kwiaty Strelitziareginae mają fakturę:

a) skórzastą

b) metaliczną

c) porcelanową

d) jedwabistą

5. Symetria nazywana jest surowym lub architektonicznym porządkiem, ponieważ:

a) chętnie była stosowana w architekturze wnętrz

b) łączy ze sobą elementy form geometrycznych

c) musi być stosowana ściśle wg zasad Fibonaciego

d) jednakowe elementy są ułożone jednakowo wobec osi symetrii

6. Powtórzenie przez pracownika kwiaciarni własnymi słowami wypowiedzi klienta w celu upewnienia go, ze został dobrze zrozumiany określamy mianem:

a) klaryfikacji

b) parafrazy

c) odzwierciedlenia

d) akceptacji

7. W bożonarodzeniowej girlandzie sekwencja złożona z szyszek, bombek i kokard powtarza się z na całej długości tworząc:

a) szereg rytmiczny

b) szereg prosty

c) Szereg stopniowany

d) Szereg swobodny

8. Do określania stosunku wielkości części prac florystycznych najczęściej jest stosowana proporcja odpo-wiadająca stosunkowi:

a) 2 : 3 = 5 : 7

b) 3 : 5 = 5 : 8

9. Mocną błyszczącą fakturę charakteryzującą kwiaty anturium nazywamy:

a) szklaną

b) porcelanową

c) metaliczną

d) skórzaną

10. Wykonując kompozycję w naczyniu o charakterze wiosennym dobrano wyłącznie rośliny występujące razem w Naturze, co oznacza, że została wykonana w stylu:

a) dekoracyjnym

b) wegetatywnym

c) graficznym

d) formalnym

11. W kompozycji w naczyniu inspirowanej japońską ikebaną uwypuklono bieg linii z gałęzi, charakteryzuje styl:

a) dekoracyjny

b) wegetatywny

c) graficzny

d) formalny

12. Najcieplejszą barwą oddziaływującą aktywizująco jest barwa:

a) żółta

b) czerwona

c) pomarańczowa

d) fioletowa

13. Temperament, walkę ? symbolizuje barwa:

a) czerwona

b) fioletowa

c) pomarańczowa

d) żółta

14. Komplementarny kontrast barw tworzą:

a) czerwone róże i fioletowe irysy

b) pomarańczowe róże i fioletowe irysy

c) żółte róże i fioletowe irysy

d) różowe róże i fioletowe irysy

15. Bukiet oparty na silnych kontrastach barw ułożymy z kwiatów:

a) żółtych, czerwonych, niebieskich

b) żółtych, pomarańczowych, fioletowych

c) niebieskich, fioletowych, czerwonych

d) żółtych, fioletowych, czerwonych

16. Przemieszczanie produktów z miejsc ich wytwarzania i sprzedaży do miejsc ich konsumpcji lub użytkowania produkcyjnego nazywamy:

a) dystrybucją

b) transportem

c) kanałem dystrybucyjnym

d) strategią transportu

17. Kontrast temperatury barw najmocniej wyczuwalny jest w dekoracji wnętrza utrzymanej w barwach:

a) czerwono – fioletowej

b) żółto – fioletowej

c) pomarańczowo – niebieskiej

d) czerwono – niebieskiej

18. Wieloletnia cebula występuje u:

a) hiacynta

b) irysa

c) tulipana

d) krokusa

19. Charakterystyczny dla dekoracji wnętrz w końcu XIX wieku bukiet makartowski wykonywano:

a) ze świeżych liści palm, strusich piór oraz kwiatów róż

b) z suchych liści palm, pawich piór oraz traw

c) traw, preparowanych liści, liści paproci

d) ze sztucznych kwiatów, traw, paproci

20. Ciasno ułożone obok siebie kwiaty róż tworzą okrągły, lekko stożkowaty bukiet otoczony kryzą z koronki – ten opis dotyczy:

a) bukietupompadour

b) bukietu biedermeier

c) bukietu makartowskiego

d) bukietu piramidalnego w XIX wieku

21. W dekoracji stołu zaplanowano wykorzystanie szklanych naczyń i kolorowej gąbki florystycznej, która:

a) stanowi środek techniczny i powinna być w kompozycji zamaskowana

b) nie powinna być stosowana do świeżych kwiatów w szkle

c) pozostanie widoczna, gdyż stanowi środek techniczny i twórczy jednocześnie

d) Bezwzględnie powinna być zamaskowana liśćmi nabokach

22. Tworzą w szklanym naczyniu kompozycję ze świeżych kwiatów zamiast gąbki florystycznej do stabilizowania roślinmożna wykorzystaćalternatywnie:

a) szklane kulki

b) mokrą glinę

c) kostkę styropianu

d) wszystkie podane środki

23. Przygotowując na płaskim talerzu kompozycję inspirowaną ikebaną do ustabilizowania roślin najodpowied-niejsza będzie:

a) kolorowa gąbka

b) miedziany kenzan

c) wiklinowe kule

d) metalowa siatka

24. Do wykonania wiosennej kompozycji w stylu wegetatywnym z grupowanie najlepiej wybrać następujący zestaw materiałów florystycznych:

a) narcyzy, mech, płaskie kamienie, suche liście

b) tulipany, kolorowy sizal, bazie, żółte świece

c) cyklameny, kolorowa gąbka florystyczna, pióra

d) krokusy, kolorowe jajeczka, siano, bazie

25. Najlepszym zestawem do wykonania wieńca adwentowego na stół będzie:

a) Piceapungens, grube świece, szyszki modrzewia, cynamon

b) Thuja, kuliste świece, bombki, gwiazdki zeszkła

c) gałązkiLarix, stożkowate świece, złote bombki, brokatowe wstążki

d) Abies alba, grube świece, szyszki modrzewiowe, czerwone atłasowe wstążki

26. Walentynkową kompozycję do dekoracji stołu na romantyczną kolację wykonamy z :

a) pomarańczowych róż dekorując figurkami amorków

b) różowych róż i gałązek żywotnika

c) czerwonych goździków, czerwonych świec

d) białych róż i srebrnych świec

27. Etylen ma negatywny wpływ na rośliny cięte, ponieważ:

a) zmienia wybarwienie kwiatów

b) przyspiesza procesy starzenia

c) utrudnia pobieranie wody

d) zmienia kształt liści i kwiatów

28. Najlepszą wstążką do dekoracji jesiennego wieńca powitalnego na drzwi wykonanego z gałązek dzikiej róży, jarzębiny będzie:

a) żółta atłasowa wstążka o szerokości 5 cm

b) pomarańczowa aksamitka o szerokości 3cm

c) rdzawobrązowawstazka z juty szerokości 5cm

d) czerwona szyfonowa wstążka szerokości 10 cm

29. Metodą zielarską suszymy:

a) Hederahelix, Aliumgiganteum

b) Amaranthuscaudatus, Helichrysumbracteatum

c) Clematisvitalba, Calendulaofficinalis

d) Lagurusovatus, Bergeniacordifolia

30. Stół na uroczystą kolację będzie udekorowany kwiatami ułożonymi w bardzo wysokich szklanych kielichach. Kwiaty należy ułożyć na wysokości powyżej:

a) 40 cm od blatu stołu

b) 45cmod blatu stołu

c) 50cmod blatu stołu

d) 55 cmod blatu stołu

31. Do dekoracji tarasu w stylu śródziemnomorskim zaplanowano obsadzenie złożone z lawendy i drzewek laurowych. Najlepiej będą pasowały pojemniki:

a) z niekorowanej wikliny

b) z białej ceramiki

c) z aluminium

d) z terrakoty

32. Kwiatostan typu koszyczek występuje u:

a) słonecznika, gerbery

b) dalii, mieczyka

c) aksamitek, groszku

d) nasturcji, róż

33. Klasyczną glamelię, historyczny angielski bukiet ślubny wykonamy z:

a) kwiatów storczyków

b) z kwiatostanów frezji

c) z płatków cyklamenów

d) z płatków mieczyków

34. Wiążąc gałęzie świerkowe na obręczy wieńca będziemy posuwali się:

a) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

b) przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara

c) od środka obręczy na zewnątrz

d) na wszystkie możliwe strony równocześnie

35. Na dno pojemnika obsadzonego roślinami doniczkowymi wprowadza się drenaż w celu:

a) ograniczenia wzrostu korzeni palowych

b) pobudzenia wzrostu korzeni wiązkowych

c) odprowadzenia nadmiaru wodu

d) lepszego pobierania składników mineralnych

36. Wymiary wieńca o średnicy 72 cm ułożonego zgodnie z proporcją złotego podziału wynoszą:

a) szerokość obręczy 15 cm, średnica otworu wewnątrz 30cm

b) szerokość obręczy 20 cm, średnica otworu wewnątrz 30cm

c) szerokość obręczy 20 cm, średnica otworu wewnątrz 32cm

d) szerokość obręczy 21 cm, średnica otworu wewnątrz 30cm

37. Do wykonania obręczy klasycznego wieńca rzymskiego wykonanego z liści fikusa na obręczy ze słomy należy użyć:

a) techniki wiązania

b) techniki przypinania

c) techniki klejenia

d) techniki wbijania

38.Tworząc kaskadowy bukiet ślubny z róż należy zastosować technikę szynowania, która polega na:

a) gęstymowinięciu łodyg drutem w miejscu wygięcia i ich taśmowaniu

b) watowaniu i owinięciu łodyg taśmą kauczukową w miejscu wygięcia

c) Watowaniu i przedłużeniu naturalnych łodyg drutem florystycznym

d) ułożeniu po obu stronach łodygiw miejscu wygięcia kawałków drutu i owinięciu taśmą florystyczną

39. Wykonując ozdobę ślubną w formie mufki pojedyncze kwiaty cymbidium umieścimy mocując je na tkaninie techniką:

a) klejenia na zimno

b) szynowania

c) splatania

d) nawlekania

40. W antycznym Egipcie rośliną o dużym znaczeniu często występującą w dekoracjach kwiatowych i architek-turze był:

a) lotos

b) irys

c) bluszcz

d) fenkuł

41. Motywy roślinne o płynnych liniach chętnie stosowano w sztuce XX wieku w okresie:

a) modernizmu

b) secesji

c) impresjonizmu

d) surrealizmu

42. Rośliny czyścimy ze zbędnych liści, pędów bocznych, kolców:

a) aby przedłużyć ich świeżość w kompozycji

b) aby podkreślić przebieg linii w kompozycji

c) aby ograniczyć zapotrzebowanie na wodę

d) ze wszystkich wymienionych powodów

43. Słoneczniki dłużej zachowają świeżość, gdy:

a) wkładamy łodygi do wody z lodem

b) końce łodyg sparzymy w gorącej wody

c) Wstawiamy do zakwaszonej wody

d) Zgniatam końce łodyg młotkiem

44. Preparowane liście topoli w lekkiej przejrzystej konstrukcji bukietu ślubnego połączymy:

a) klejem w spray-u

b) klejem na gorąco

c) klejem do tapet

d) klejem do drewna

45. Ostróżka, mieczyk charakteryzują się:

a) wzniesioną linią wzrostu

b) fantazyjną linią wzrostu

c) łukowatą linią wzrostu

d) łamaną linią wzrostu

 

Zadanie 1

Wykonaj okrągły bukiet okolicznościowy. Technika układania: w ręku ze spiralnym ułożeniem łodyg.

Dostępne materiały:

 • materiał roślinny,
 • środki techniczne do wiązania, np. sznurek, rafia, „sznurkodrut”,
 • druty florystyczne,
 • wazon.

Dostępne narzędzia:

 • nóż florystyczny,
 • sekator,
 • nożyce,
 • przecinak do drutu.

Zadanie 2

Wykonaj kompozycję w naczyniu w stylu wegetatywnym do dekoracji wnętrza biurowego w sezonie wiosennym, techniką gąbki florystycznej.

Dostępne materiały:

 • materiał roślinny,
 • naczynie,
 • gąbka florystyczna,
 • bolce,
 • taśma plastelinowa,
 • druty florystyczne,
 • naczynie do moczenia gąbki.

Dostępne narzędzia:

 • nóż florystyczny,
 • nóż do cięcia gąbki,
 • sekator,
 • nożyce,
 • przecinak do drutu.

Zadanie 3

Wykonaj okrągły bukiet ślubny na „mikrofonie” z białych kwiatów z przeznaczeniem dla konkretnej, wybranej przez siebie osoby oraz określonego przez siebie charakteru. Do oceny należy przedstawić odpowiednio wyeksponowany bukiet ślubny wraz z projektem sukni ślubnej (zdjęcie, rysunek) oraz opisem panny młodej, charakteru ceremonii.

Forma bukietu ślubnego, technika wykonania, materiał roślinny oraz dekoracyjny są dowolne.

Zdający egzamin może przygotować wcześniej elementy konstrukcyjne i materiał roślinny (oczyszczenie roślin, drutowanie).

Dostępne materiały:

 • materiał roślinny,
 • naczynie,
 • baza z gąbką florystyczną – tzw. „mikrofon”,
 • bolce,
 • taśma plastelinowa,
 • druty florystyczne,
 • klej florystyczny,
 • naczynie do moczenia gąbki,
 • stelaż do bukietów ślubnych.

Dostępne narzędzia:

 • nóż florystyczny,
 • sekator,
 • nożyce,
 • przecinak do drutu,
 • naczynia do moczenia gąbki,
 • pistolet do kleju.

Projekt realizacji powinien zawierać w swej strukturze:

 • opis panny młodej, charakter ceremonii, zdjęcie sukni ślubnej,
 • rysunek projektowy (w wybranej technice),
 • omówienie koncepcji projektu bukietu ślubnego z uzasadnieniem wyboru stylu i formy kompozycji, jego kolorystyki, wyboru materiału niezbędnego do wykonania, techniki wykonania,
 • zapotrzebowanie na materiał: środki techniczne, materiały dekoracyjne, materiał roślinny,
 • opis metod i technik wykonania bukietu ślubnego (z uzasadnieniem ich wyboru),
 • wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania bukietu ślubnego,
 • opis przygotowania gotowej kompozycji do transportu,
 • zalecenia dla klienta, obejmujące postępowanie z kompozycją po dostarczeniu,
 • kalkulację kosztów przygotowania bukietu ślubnego,
 • harmonogram prac związanych z przygotowaniem bukietu ślubnego.