Cennik

NAZWA CENA NETTO CENA BRUTTO
Usługa walidacji kwalifikacji rynkowych

W skład usługi wchodzi przeprowadzenie egzaminu, kompletne wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji.

 

Asystowanie w przygotowaniu potraw – 2000,00/2601,63* PLN

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 2032,52 PLN

Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy – 569,11 PLN

Montowanie stolarki budowlanej – 3000,00/3414,64* PLN

Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego – 2000,00 PLN

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) – 1788,62 PLN

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – 2000,00/2601,63* PLN

Projektowanie grafiki komputerowej – 1788,62 PLN

Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych – 2439,02 PLN

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych – 2845,52 PLN

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych – 2845,52 PLN

Prowadzenie obsługi biura – 1016,27/1463,42* PLN

Przygotowanie deserów restauracyjnych – 2398,38/3008,13* PLN

Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia – 2845,52/3658,54* PLN

Serwis napojów mieszanych i alkoholi – 975,61 PLN

Tworzenie witryn internetowych – 2276,42 PLN

Zarządzanie konfliktami w organizacji – 2500,00 PLN

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (lean office) – 2500,00 PLN

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM – 1585,37 PLN

*Cena netto obowiązuje od 01.01.2024

 

Asystowanie w przygotowaniu potraw – 2460,00/3200,00* PLN

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 2500,00 PLN

Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy – 700,00 PLN

Montowanie stolarki budowlanej – 3690,00/4200,00* PLN

Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego – 2460,00 PLN

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) – 2200,00 PLN

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – 2460,00/3200,00* PLN

Projektowanie grafiki komputerowej – 2200,00 PLN

Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych – 3000,00 PLN

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych – 3500,00 PLN

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych – 3500,00 PLN

Prowadzenie obsługi biura – 1250,00/1800,00* PLN

Przygotowanie deserów restauracyjnych – 2950,00/3700,00* PLN

Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia – 3500,00/4500,00* PLN

Serwis napojów mieszanych i alkoholi – 1200,00 PLN

Tworzenie witryn internetowych – 2800 PLN

Zarządzanie konfliktami w organizacji – 3075,00 PLN

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (lean office) – 3075,00 PLN

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM – 1950,00 PLN

*Cena brutto obowiązuje od 01.01.2024

Usługa certyfikacyjna w ramach modułów Select Competences i Language Competences

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.

280 PLN/580*PLN

*Cennik stosujemy od 01.01.2024. Instytucjom, które zgłoszą do dnia 30.11.2023, że mają umowy/projekty pozyskane wg. starego cennika gwarantujemy realizację i utrzymanie starych cen.

344,40 PLN/713,40 *PLN

*Cennik stosujemy od 01.01.2024. Instytucjom, które zgłoszą do dnia 30.11.2023, że mają umowy/projekty pozyskane wg. starego cennika gwarantujemy realizację i utrzymanie starych cen.

Usługa certyfikacji zewnętrznej/dedykowanej

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu, wynagrodzenie egzaminatora oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Instytucja zamawiająca zapewnia salę, wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

Standardowy wymóg dla przygotowania egzaminu zewnętrznego przez Fundację VCC to minimum 30 osób podchodzących do egzaminu z danego obszaru. Przy mniejszej liczbie osób przystępujących do egzaminu Fundacja VCC dokonuje indywidualnej wyceny kosztów egzaminu zewnętrznego (drogą mailową).

450 PLN/750* PLN

*Cennik stosujemy od 01.01.2024. Instytucjom, które zgłoszą do dnia 30.11.2023, że mają umowy/projekty pozyskane wg. starego cennika gwarantujemy realizację i utrzymanie starych cen.

553,50 PLN/922,50* PLN

*Cennik stosujemy od 01.01.2024. Instytucjom, które zgłoszą do dnia 30.11.2023, że mają umowy/projekty pozyskane wg. starego cennika gwarantujemy realizację i utrzymanie starych cen.

Usługa certyfikacji z języka obcego ogólnego

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.

Poziomy A1 – 350 PLN/650 * PLN
Poziomy A2 – 350 PLN/650 *PLN
Poziomy B1 – 450 PLN/750 * PLN
Poziomy B2 – 450 PLN/750 * PLN
Poziomy C1– 550 PLN/850 * PLN
Poziomy C2 – 550 PLN/850 * PLN*Cennik stosujemy od 01.01.2024. Instytucjom, które zgłoszą do dnia 30.11.2023, że mają umowy/projekty pozyskane wg. starego cennika gwarantujemy realizację i utrzymanie starych cen.
Poziomy A1 – 430,50 PLN/799,50 * PLN
Poziomy A2 – 430,50 PLN/799,50 * PLN
Poziomy B1 – 553,50 PLN/922,50 * PLN
Poziomy B2 – 553,50 PLN/922,50 * PLN
Poziomy C1– 676,50 PLN/1045,50 * PLN
Poziomy C2 – 676,50 PLN/1045,50 * PLN*Cennik stosujemy od 01.01.2024. Instytucjom, które zgłoszą do dnia 30.11.2023, że mają umowy/projekty pozyskane wg. starego cennika gwarantujemy realizację i utrzymanie starych cen.
Usługa certyfikacji w ramach DIGCOMP
W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.
Moduły M1-M5 (Poziom A)
– 100 PLN (za jeden moduł)/130* PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom B)
– 120 PLN (za jeden moduł)/156* PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom C)
– 150 PLN (za jeden moduł)/195* PLN (za jeden moduł)*Cennik stosujemy od 01.01.2024. Instytucjom, które zgłoszą do dnia 30.11.2023, że mają umowy/projekty pozyskane wg. starego cennika gwarantujemy realizację i utrzymanie starych cen.
Moduły M1-M5 (Poziom A)
– 123 PLN (za jeden moduł)//159,90* PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom B)
– 147,60 PLN (za jeden moduł)/191,88* PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom C)
– 184,50 PLN (za jeden moduł)/239,85* PLN (za jeden moduł)*Cennik stosujemy od 01.01.2024. Instytucjom, które zgłoszą do dnia 30.11.2023, że mają umowy/projekty pozyskane wg. starego cennika gwarantujemy realizację i utrzymanie starych cen.
Koszt przystąpienie do struktury Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej – 325,20 PLN

Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej dla szkół i uczelni wyższych – 0 PLN

Akredytacja Trenera VCC z jednego modułu – 600 PLN

Audyt certyfikujący – 813 PLN

Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej – 400 PLN

Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej dla szkół i uczelni wyższych – 0 PLN

Akredytacja Trenera VCC z jednego modułu – – 738 PLN

Audyt certyfikujący – 1000 PLN

Faktury są wystawiane zgodnie z cennikiem za liczbę osób zgłoszonych do egzaminu.