Cennik

NAZWA CENA NETTO CENA BRUTTO
Usługa walidacji kwalifikacji rynkowych

W skład usługi wchodzi przeprowadzenie egzaminu, kompletne wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji.

 

Asystowanie w przygotowaniu potraw – 2601,63 PLN

Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) – 2000,00 PLN

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 2032,52 PLN

Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy – 569,11 PLN

Montowanie stolarki budowlanej – 3414,64 PLN

Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego – 2000,00 PLN

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) – 1788,62 PLN

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – 2601,63 PLN

Projektowanie grafiki komputerowej – 1788,62 PLN

Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych – 2439,02 PLN

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych – 2845,52 PLN

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych – 2845,52 PLN

Prowadzenie obsługi biura – 1463,42 PLN

Przygotowanie deserów restauracyjnych – 3008,13 PLN

Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia – 3658,54 PLN

Serwis napojów mieszanych i alkoholi – 975,61 PLN

Tworzenie witryn internetowych – 2276,42 PLN

Zarządzanie konfliktami w organizacji – 2500,00 PLN

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (lean office) – 2500,00 PLN

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM – 1585,37 PLN

 

Asystowanie w przygotowaniu potraw – 3200,00 PLN

Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) – 2460,00 PLN

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 2500,00 PLN

Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy – 700,00 PLN

Montowanie stolarki budowlanej – 4200,00 PLN

Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego – 2460,00 PLN

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) – 2200,00 PLN

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – 3200,00 PLN

Projektowanie grafiki komputerowej – 2200,00 PLN

Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych – 3000,00 PLN

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych – 3500,00 PLN

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych – 3500,00 PLN

Prowadzenie obsługi biura – 1800,00 PLN

Przygotowanie deserów restauracyjnych – 3700,00 PLN

Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia – 4500,00 PLN

Serwis napojów mieszanych i alkoholi – 1200,00 PLN

Tworzenie witryn internetowych – 2800 PLN

Zarządzanie konfliktami w organizacji – 3075,00 PLN

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (lean office) – 3075,00 PLN

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM – 1950,00 PLN

Usługa certyfikacyjna w ramach modułów Select Competences i Language Competences

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.

580 PLN 713,40 PLN
Usługa certyfikacji zewnętrznej/dedykowanej

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu, wynagrodzenie egzaminatora oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Instytucja zamawiająca zapewnia salę, wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

Standardowy wymóg dla przygotowania egzaminu zewnętrznego przez Fundację VCC to minimum 30 osób podchodzących do egzaminu z danego obszaru. Przy mniejszej liczbie osób przystępujących do egzaminu Fundacja VCC dokonuje indywidualnej wyceny kosztów egzaminu zewnętrznego (drogą mailową).

750 PLN 922,50 PLN
Usługa certyfikacji z języka obcego ogólnego

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.

Poziomy A1 – 650  PLN
Poziomy A2 – 650 PLN
Poziomy B1 – 750 PLN
Poziomy B2 – 750 PLN
Poziomy C1– 850 PLN
Poziomy C2 – 850 PLN
Poziomy A1 – 799,50 PLN
Poziomy A2 – 799,50 PLN
Poziomy B1 – 922,50 PLN
Poziomy B2 – 922,50 PLN
Poziomy C1– 1045,50 PLN
Poziomy C2 – 1045,50 PLN
Usługa certyfikacji w ramach DIGCOMP
W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.
Moduły M1-M5 (Poziom A)
– 130 PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom B)
– 156 PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom C)
– 195 PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom A)
– 159,90 PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom B)
– 191,88 PLN (za jeden moduł)
Moduły M1-M5 (Poziom C)
– 239,85 PLN (za jeden moduł)
Koszt przystąpienie do struktury Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej – 325,20 PLN

Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej dla szkół i uczelni wyższych – 0 PLN

Akredytacja Trenera VCC z jednego modułu – 600 PLN

Audyt certyfikujący – 813 PLN

Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej – 400 PLN

Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej dla szkół i uczelni wyższych – 0 PLN

Akredytacja Trenera VCC z jednego modułu – – 738 PLN

Audyt certyfikujący – 1000 PLN

Faktury są wystawiane zgodnie z cennikiem za liczbę osób zgłoszonych do egzaminu.