Stowarzyszenie EVTA rekomenduje system VCC

Stowarzyszenie Europejskich Organizacji Szkolnictwa Zawodowego (EVTA) wyraziło pełne poparcie dla  Fundacji VCC w zakresie prowadzonych przez nią działań. Treść pisma w języku polskim przedstawia się następująco:

„Niniejszym chcielibyśmy potwierdzić fakt zaangażowania się Fundacji VCC© w rozwijanie kształcenia zawodowego w nowoczesnej formie, umożliwiającej pracownikom uzyskanie kluczowych, rynkowych umiejętności w ramach poza-formalnego systemu edukacji.

Fundacja VCC© w sposób stały prowadzi monitoring i badania w obszarze rynku pracy i edukacji, wykorzystując analizy Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), jak również współpracuje z Partnerami i ekspertami zawodowymi w krajach UE i poza, czego efektem jest kompleksowa oferta edukacyjna, będącą odpowiedzią na współczesne potrzeby Europejczyków i zbudowana w strategii Life Long Learning.

Założeniem systemu certyfikacji VCC© jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy  :

System VCC© charakteryzuje się następującymi cechami:

  1. Powiązaniem z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), która jest referencyjna w obszarze dostosowania i integracji z krajowymi systemami kwalifikacji krajów UE,
  2. Zdefiniowanymi, opisanymi i ogólnie dostępnymi procedurami nadzoru nad jakością dla każdego etapu od przygotowywania materiałów edukacyjnych, akredytacji Partnerów, prowadzenia szkoleń poprzez walidację, egzaminowanie i wydanie certyfikatu,
  3. Systemem zarządzania jakością w pełnym zakresie wdrożonym zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010,
  4. Oparciem się o zestawy kompetencji, których uzyskanie w systemie VCC© odpowiada efektom uczenia się, czyli zasobom wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie edukacji. Szczegółowa informacja o uzyskanym wyniku podawana jest w suplemencie do certyfikatu VCC©,
  5. Możliwością uzyskania walidowanych kwalifikacji dla zdefiniowanych zestawów kompetencji poprzez wykonanie formalnego procesu egzaminowania, który w przypadku pozytywnego podejścia potwierdzany jest uzyskaniem certyfikatu VCC©. Certyfikacja jest w pełni oddzielona od procesu kształcenia i zarządzana z wykorzystaniem innowacyjnej platformy elektronicznej,
  6. Rozpoznawalnością zarówno dla dedykowanych kwalifikacji rynkowych jak i uznawalnością przez organizacje branżowe i zrzeszenia pracodawców oraz instytucje publiczne tak samorządowe jak i centralne. System VCC© jest rozpoznawany i uznawany także przez Uczelnie, jednostki sektora edukacji formalnej K12 oraz podmioty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorców,
  7. Certyfikaty VCC© wydawane są w ramach międzynarodowej organizacji pozarządowej przez Fundację VCC©.”

List_Polecający_EVTA