Spotkanie szkoleniowe kadry w ramach projektu „Młodzi menadżerowie skutecznego rozwoju kariery (YMEC)” – 26 lutego – 02 marca 2018, Lublin

Pod koniec lutego 2018 w Lublinie odbyło się spotkanie szkoleniowe kadry zgodnie z założeniami projektu YMEC № 2016-2-BG01-KA205-023931, w ramach programu Erasmus+. Celem spotkania było przedyskutowanie części materiałów przygotowanych w ramach rezultatów pracy intelektualnej IO2 (kurs szkoleniowy dla osób pracujących z młodzieżą) oraz pozostałych rezultatów pracy intelektualnej opracowywanych w ramach projektu.

Spotkanie trwało 5 dni (w okresie od 26 lutego-02 marca 2018) i uczestniczyło w nim 14 osób.

Członkowie konsorcjum z największym doświadczeniem w poszczególnych obszarach podzielili się swoją wiedzą ekspercką z pozostałymi uczestnikami szkolenia. Udział trenerów  współpracujących z podmiotami rynkowymi miał ogromne znaczenie dla zapewnienia realizacji celów projektu, wspomagając skuteczną komunikację między osobami pracującymi z młodzieżą i przedsiębiorstwami oraz przyczyniając się do zwiększenia przydatności materiału szkoleniowego wypracowywanego w ramach rezultatów pracy intelektualnej IO2.

Wartością dodaną tego spotkania było połączenie realnych potrzeb użytkowników z rezultatami pracy w projekcie. Dodatkowo, wspólna praca uczestników konsorcjum pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz metodologii i sposobów pracy stosowanych w różnych organizacjach.

Każdy uczestnik szkolenia podszedł do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego i otrzymał certyfikat Trenera z zakresu Menedżera w standardzie VCC.