Spotkanie partnerów VCC

28 listopada w Warszawie odbyło się drugie w tym roku spotkanie sieci partnerskiej VCC. Celem spotkania było zaprezentowanie stanu oraz kierunków rozwoju systemu VCC, a także przybliżenie partnerom zagadnień związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Dobiegający końca rok 2016 zapoczątkował wiele zmian istotnych dla rynku usług edukacyjnych. Przyjęta w grudniu 2015 roku Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wprowadza częściową regulację rynku szkoleń oraz zasad potwierdzania kwalifikacji. Umożliwia również uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej (poprzez szkolenia, kursy) i poprzez nieformalne uczenie się. Fundacja VCC jako pierwszy podmiot w kraju zgłosiła wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do ZSK, który jest na etapie rozpatrywanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie trwają prace nad opisem kolejnych kwalifikacji, które są planowane do zgłoszenia.

Uruchomiona została również pierwsza tura środków na realizację przedsięwzięć edukacyjno-aktywizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, w które doskonale wpisuje się system VCC. Na dzień dzisiejszy 160 projektów z kwalifikacjami VCC zostało zatwierdzone do dofinansowania i jest w procesie realizacji.

W tym kontekście zostały poruszone następujące tematy w programie spotkania:

  1. Stan obecny oraz kierunki rozwoju systemu VCC.
  2. Uznawalność kwalifikacji w systemie VCC. Proces włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu.
  3. Ścieżki dochodzenia do kwalifikacji w systemie VCC – modele współpracy partnerskiej.
  4. Budżetowanie VCC w projektach europejskich.
  5. Planowane konkursy krajowe i międzynarodowe, w które wpisuje się system VCC. Prezentacja przykładowych projektów z komponentem VCC.
  6. Status Akademii Edukacyjnej VCC przepustką do Rejestru Usług Rozwojowych.
  7. Nowe moduły w systemie VCC.

Materiały pokonferencyjne zostały rozesłane do partnerów. Tych z Państwa, którzy ich nie otrzymali prosimy o zgłoszenie na adres mailowy edyta.migalka@vccsystem.eu

Kolejne spotkanie planowane jest w przyszłym roku. baner_spotkanie-partnerow