Spotkanie konsultacyjne ws. kwalifikacji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

19 kwietnia br. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym zgłoszonej przez fundację do ZSK kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej”. Gospodarzem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Celem spotkania było omówienie rekomendacji ekspertów branżowych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczących kwalifikacji „Montaż stolarki budowlanej”, a także skonfrontowanie ich z opinią Wnioskodawcy – Fundacją VCC w kontekście założeń wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie prowadzili Pani Małgorzata Molska oraz Pan Tomasz Gałązka z Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zaś zaproszeni zostali również: Pani Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej  w MEN Urszula Martynowicz, Pan Lech Boguta – główny specjalista w MEN, zespół ekspertów opiniujących kwalifikację w składzie: Krzysztof Kuczyński, Waldemar Mazan oraz Ireneusz Woźniak oraz eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych.

Fundację VCC reprezentowali: Radosław Panas – Prezes Zarządu, Edyta Migałka – Dyrektor ds. komunikacji oraz eksperci współpracujący przy opisie kwalifikacji: dr hab. Zbigniew Suchorab oraz dr Andrzej Raczkowski.

Kwalifikacja „Montaż stolarki budowlanej” jest pierwszą kwalifikacją rynkową zgłoszoną do włączenia do ZSK. Powstała we współpracy z największą organizacją branżową skupiającą producentów stolarki budowlanej Związkiem Polskie Okna i Drzwi (POiD). Informacje na temat procedury włączenia kwalifikacji można znaleźć na portalu ZSK.