SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. SYSTEMU VCC

Dnia 1 lipca 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla Partnerów. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wdrażaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, aktualizacją listy podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Rejestr Usług Rozwojowych ) oraz aplikowaniem o środki z funduszy unijnych.

Program spotkania obejmował poniższe zagadnienia:

  1. Informacje dotyczące warunków i specyfiki wpisywania kwalifikacji i kompetencji VCC w aktualnie dostępnych projektach UE (kwestie formalne i budżetowe).
  2. Spostrzeżenia w zakresie uwag i wątpliwości Instytucji Pośredniczących (Wojewódzkie Urzędy Pracy i Urzędy Marszałkowskie).
  3. Informacje na temat działań dotyczących uznawalności certyfikacji VCC przy wpisie do Rejestru Usług Rozwojowych.
  4. Planowane procedury aplikacyjne o wpis kwalifikacji i kompetencji VCC do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
  5. Aktualności związane z rozwojem systemu VCC w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Z związku ze wzrastającym zainteresowaniem oraz  zgłaszanym zapotrzebowaniem Partnerów, spotkania będą organizowane w sposób cykliczny.

Materiały zaprezentowane podczas spotkania dostępne są pod adresem: http://vccsystem.eu/system-vcc/kwalifikacje/

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego (info@vccsystem.eu) jak również i telefonicznego (81 458 38 26).

20160701_130024_3 20160701_130032_1