Spór z ICVC na tle nieuczciwej konkurencji

Informujemy, że Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie pozostaje w sporze sądowym ze spółką ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na tle zarzutów kierowanych przez Fundację VCC w stosunku do spółki ICVC Certyfikacja Sp. z o.o.

Spór dotyczy naruszenia praw do zarejestrowanych znaków towarowych VCC oraz zarzutów popełnienia przez ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. czynów nieuczciwej konkurencji poprzez publikację nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd podczas wyboru systemu certyfikacji, na szkodę Fundacji VCC, klientów i instytucji publicznych.

Na obecnym etapie sprawy zapadł nieprawomocny wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej (sygn. akt: XXII GWzt 9/20) potwierdzający w części stawianych zarzutów nieuczciwe działania ICVC i zobowiązujący spółkę ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. do zamieszczenia publicznych przeprosin Fundacji VCC.

Fundacja VCC będzie w dalszym ciągu konsekwentnie dochodzić swoich praw wyłącznych w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.