Sieć partnerska VCC spotkała się w Lublinie

W dniach 17-18 maja br. w Lublinie odbyło się drugie już w tym roku spotkanie partnerów VCC. Oprócz rozmów na temat samego systemu VCC przedstawiciele zrzeszonych w sieci firm szkoleniowych i konsultingowych mogli zapoznać się zagadnieniami nowych form nadawania kwalifikacji w Polsce oraz zasadami świadczenia usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, a także sposobów nadawania i potwierdzania kwalifikacji. Przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych – Pani Diana Stankiewicz oraz Pani Natalia Kopeć-Panek zaprezentowały ideę wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz sposobów zapewniania jakości dla kwalifikacji pochodzących z rynku.

Podmioty zainteresowane świadczeniem usług poprze BUR dzięki uprzejmości PARP mogły skorzystać zarówno z rejestracji w mobilnym punkcie BUR, jak i wysłuchać wystąpienia na temat zasad świadczenia dofinansowanych usług rozwojowych wygłoszonej przez Panią Karolinę Wesołowską.

Spotkanie okazało się również doskonałą okazją do sieciowania i wymiany kontaktów pomiędzy firmami i instytucjami zrzeszonymi w sieci VCC oraz platformą do pomysłów i prac nad nowymi kwalifikacjami oraz modułami w standardzie VCC, które mamy nadzieję niedługo zaowocują rozszerzeniem naszego portfolio o te obszary.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a nieobecnych zapraszamy na kolejne spotkanie.

^393D1946ABF93311AAC8866EABDE59DED1C0CC84148F57279C^pimgpsh_fullsize_distr ^6790D1621091090AA4B612F77BEB796F73FA72A297A61C1547^pimgpsh_fullsize_distr ^BE7B5B49199A9801DF3291C4F18731B5C8DD41A16A5F6BC21D^pimgpsh_fullsize_distr