Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych

W ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB).

Celem projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” jest podniesienie jakości i konkurencyjności polskiego sektora NUB poprzez powołanie profesjonalnej Sektorowej Rady ds. kompetencji oraz opracowanie i wdrożenie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze NUB.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu rozwija się w tempie 10% rocznie i prognozuje się, że do 2020 roku będzie zatrudniał 340 tysięcy pracowników. W ramach projektu zaplanowano badania zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, wdrożenie programów nauczania uwzględniających potrzeby sektora na polskich uczelniach wyższych oraz opracowanie kwalifikacji rynkowych dla sektora.

Projekt realizowany jest przez naszą Fundację we współpracy z Syntea SA (Lider projektu), Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim oraz stowarzyszeniem branżowym Aspire.

Więcej informacji odnośnie Rady znajdą Państwo na stronie https://sektorowaradanub.pl/