Rozpoczęła się procedura włączenia do ZSK kwalifikacji „Organizowanie imprez i usług turystycznych”

Fundacja VCC złożyła wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji „Organizowanie imprez i usług turystycznych”. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło już pierwszy etap procedury włączenia, czyli przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat celowości włączenia tej kwalifikacji.

Włączenie kwalifikacji umożliwi potwierdzanie kompetencji z zakresu organizacji ruchu turystycznego nabytych poprzez szkolenia lub nieformalne uczenie się (np. w miejscu pracy, poprzez samodzielną naukę). Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych, punktach informacji turystycznej, przedsiębiorstwach z wydzielonymi działami organizacji imprez, atrakcjach i kompleksach turystycznych, organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych, a także innych podmiotach, które w swojej działalności dotykają zagadnień związanych z ruchem turystycznym, np. fundacje, stowarzyszenia.

Nad opisem kwalifikacji wspólnie pracował zespół doświadczonych ekspertów reprezentujących branżę turystyczną, prowadzących własne biura turystyczne i mających bogate dokonania w zakresie opisywania nowych zawodów dla branży turystycznej oraz ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy wspierali zespół VCC w zakresie opisu kwalifikacji oraz procesu walidacji.

Fundacja VCC wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych pracuje obecnie nad opisem kolejnych 7 kwalifikacji z różnych sektorów gospodarki, których zgłoszenie do włączenia do ZSK planowane jest jeszcze w tym roku.

ibe

 

 

 

 

 

 

 

Prace zespołu Fundacji VCC oraz ekspertów IBE nad opisem kwalifikacji z zakresu IT.

Więcej o ZSK.

Proces włączania kwalifikacji Organizowanie imprez i usług turystycznych do ZSK.