Realizacja egzaminów na uczelniach

Fundacja VCC w minionym czasie przeprowadziła egzaminy nadające kwalifikacje studentom w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekty realizowane przez uczelnie w całej Polsce zakładały podjęcie działań mających na celu podniesienie kompetencji studentów w obszarach niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze BPO/SSC poprzez przeprowadzenie szkoleń zakończonych egzaminem nadającym kwalifikacje i modyfikację programów kształcenia na wybranych kierunkach.

Fundacja VCC łącznie przeegzaminowała ponad 150 studentów z kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

  • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Zrealizowane egzaminy:
– Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM,
– Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office);

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zrealizowane egzaminy:
– Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM,
– Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej;

  • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Zrealizowane egzaminy:
– Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacji kryzysu wizerunkowego,
– Prowadzenie obsługi biura,
– Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing),
– Tworzenie witryn internetowych;

  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Zrealizowane egzaminy:
– Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D;

  • Uniwersytet Opolski

Zrealizowane egzaminy:
– Występowanie publiczne.