Razem odkryjmy świat programowania – projekt Fundacji VCC w ramach PO Cyfrowa Polska zatwierdzony do dofinansowania

2737 uczniów klas 1-3 w 57 szkołach podstawowych z 23 gmin województwa lubelskiego (NUTS 3) oraz 252 nauczycieli i 30 pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek podniesie swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera oraz programowania w ramach projektu „Razem odkryjmy świat – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego”.

Celem projektu jest nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania poprzez szkolenia w standardzie VCC, zajęcia praktyczne z uczniami w asyście trenera oraz zapewnienie nauczycielom wsparcia trenera po zakończeniu zajęć. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, mających na celu nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu po rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, takich jak programowanie.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2018 roku w konsorcjum z fundacją „Wschodni Klaser Innowacji” z Kraśnika oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.