”Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” trzecią kwalifikacją VCC włączoną do ZSK

5 listopada br. opisana i zgłoszona przez Fundację VCC kwalifikacja rynkowa Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia decyzją Ministra Turystyki została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Kwalifikacja dedykowana jest osobom, które pracują w branży gastronomicznej, a nie mają formalnie potwierdzonych kwalifikacji, a także osobom, które zajmują się pozaprofesjonalnie przygotowaniem potraw i są zainteresowane potwierdzeniem swoich kwalifikacji lub chcą przekwalifikować się i rozpocząć pracę w rozwijającej się branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów żywieniowych.

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego planowania i przygotowywania potraw według podanej receptury, z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia i nowoczesnych technik kulinarnych. Samodzielnie przygotowuje typowe potrawy zgodnie z koncepcją fine-dining oraz serwuje je według przyjętych zasad. Osoba, która potwierdziła kwalifikację   sporządza potrawy z wyłączeniem wskazanych alergenów lub składników ciężkostrawnych oraz zgodnie z zasadami „slow food”. W swojej pracy wykorzystuje zarówno typowy sprzęt kuchenny jak i urządzenia stosowane w przygotowaniu posiłków uwzgledniających trendy rynkowe i zasady zdrowego żywienia. Wykonując zadania zawodowe, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii oraz przestrzega zasad HACCP, w tym GHP i GMP.

Kwalifikacji został przypisany poziom 3 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji).

O nadanie kwalifikacji mogą się ubiegać osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (posiadają kwalifikację pełną na poziomie 2 PRK).

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji znajduje się w Monitorze Polskim.