Przedsiębiorca

VCC-FUNDACJA_logo_PRZEDSIEBIORCAStatus Przedsiębiorcy VCC mogą uzyskać następujące instytucje:

  • pracodawcy z sektora biznesowego i publicznego,
  • zrzeszenia i izby pracodawców.

Przedsiębiorcy VCC współpracują z Fundacją przy opracowywaniu i organizacji praktyk i staży, odpowiadających na realne potrzeby rynku pracy. Dzięki temu osoby przechodzące pełen cykl szkoleniowy VCC, a następnie mające okazję na sprawdzenie nabytych kwalifikacji w rzeczywistym środowisku pracy, są kompleksowo przygotowane do wykonywania danego zawodu.

Włączenie pracodawców w proces kształcenia jest jednocześnie kolejnym krokiem ku integracji w systemie VCC wszystkich form edukacji: formalnej (nabywanej w szkołach czy uczelniach wyższych), pozaformalnej (prowadzonej przez instytucje szkoleniowe, cechy, rzemiosła) oraz nieformalnej (uczenie się poprzez doświadczenie, praktykę).

Koszt przystąpienia do struktury
Rodzaj opłaty Kwota brutto
Przedsiębiorcy VCC nie ponoszą opłat w związku z przystąpieniem do struktury partnerskiej 0 PLN
Dokumenty do pobrania
Deklaracja Przedsiębiorcy VCC Pobierz