Przedsiębiorca

VCC-FUNDACJA_logo_PRZEDSIEBIORCAStatus Przedsiębiorcy VCC mogą uzyskać następujące instytucje:

  • pracodawcy z sektora biznesowego i publicznego,
  • zrzeszenia i izby pracodawców.

Przedsiębiorcy VCC współpracują z Fundacją przy opracowywaniu i organizacji praktyk i staży, odpowiadających na realne potrzeby rynku pracy. Dzięki temu osoby przechodzące pełen cykl szkoleniowy VCC, a następnie mające okazję na sprawdzenie nabytych kwalifikacji w rzeczywistym środowisku pracy, są kompleksowo przygotowane do wykonywania danego zawodu.

Włączenie pracodawców w proces kształcenia jest jednocześnie kolejnym krokiem ku integracji w systemie VCC wszystkich form edukacji: formalnej (nabywanej w szkołach czy uczelniach wyższych), pozaformalnej (prowadzonej przez instytucje szkoleniowe, cechy, rzemiosła) oraz nieformalnej (uczenie się poprzez doświadczenie, praktykę).