„Prowadzenie obsługi biura” – kolejna kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o włączeniu kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). 

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie gotowa do planowania i realizowania prostych zadań administracyjnych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem biura.

Aby kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej i kandydaci mogli przystąpić do jej potwierdzania niezbędne jest jeszcze nadanie uprawnień do jej certyfikowania, o co wnioskowała Fundacja VCC oraz przypisanie do kwalifikacji Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości.

Treść Obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji w Monitorze Polskim.