Procedura walidacji (egzaminów) w standardzie VCC w czasie pandemii COVID-19

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 966) na mocy § 6 o zniesieniu zakazu działalności związanej z związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z) Fundacja VCC uruchamia stacjonarne walidacje (egzaminy).

Podczas walidacji (egzaminów) w standardzie VCC obowiązują do odwołania następujące zasady:

  1. Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu aktualnych zasad walidacji/egzaminu w związku z pandemią COVID-19.
  2. Stanowiska egzaminacyjne osób zdających muszą być oddalone od siebie w odległościach zalecanych w aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (minimum 2 m).
  3. Egzaminatorzy, Operatorzy Systemu Egzaminacyjnego oraz osoby wspomagające organizację egzaminu muszą zachowywać 2-metrowy dystans wobec osób zdających oraz wobec siebie.
  4. Uczestnicy egzaminu oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za organizację egzaminu, w tym egzaminatorzy i operatory systemu egzaminacyjnego zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy.
  5. Uczestnicy egzaminu oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za organizację egzaminu, w tym egzaminatorzy i operatory systemu egzaminacyjnego przed wejściem do sali egzaminacyjnej zobowiązani są do dezynfekcji dłoni.
  6. W przypadku, gdy walidacja (egzamin) odbywa się w kilku grupach następujących po sobie konieczna jest dezynfekcja stanowisk egzaminacyjnych, biurek, sprzętu itp. przy pomocy odpowiednich środków ochrony takie jak: płyny dezynfekcyjne, ozonator, lampa UV itp. po każdej grupie zdających.
  7. W przypadku zauważenia przez egzaminatora lub osobę odpowiedzialną za organizację egzaminu niepokojących objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem u uczestnika egzaminu taka osoba jest natychmiast izolowana od innych uczestników egzaminu i wdrażane są procedury kontaktu z lokalnym Sanepidem.

W przypadku walidacji do kwalifikacji włączonych do ZSK Fundacja VCC odpowiedzialna jest za zapewnienie środków ochrony (maseczki lub przyłbice, płyn do dezynfekcji rąk) egzaminatorom oraz uczestnikom egzaminu oraz dezynfekcję sprzętu oraz pomieszczeń w przypadku kilku grup egzaminacyjnych. W przypadku pozostałych egzaminów VCC za zapewnienie środków ochrony oraz dezynfekcję sprzętu oraz pomieszczeń odpowiada Zamawiający usługę egzaminu/certyfikacji.