Pozytywna ocena projektów z VCC przez ekspertów NCBiR

Miło nam poinformować Państwa, że w obecnym okresie programowania wnioski oparte na modelu VCC są pozytywnie weryfikowane przez oceniających. Przykładowo, wyniki konkursu 1/PRK/POWER/2.1/2015 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 21.03.2016, wykazują 6 projektów z 61, które wykorzystują metodologię systemu VCC. Serdecznie gratulujemy uczelniom, których projekty pozyskały dofinansowanie w tym konkursie.

Wyniki konkursu 1/PRK/POWER/3.1/2015

Konkurs 1/PRK/POWER/2.1/2015 skierowany był do publicznych i niepublicznych szkół wyższych, które kształcą co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Projekty, które otrzymały dofinansowanie obejmują wyłącznie działania związane z kształtowaniem kompetencji jakich oczekują pracodawcy od kandydatów na pracowników.