Pozytywna ocena wniosku o włączenie kwalifikacji przez Ministra Turystyki

Wniosek o włączenie kwalifikacji „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożony przez Fundację VCC uzyskał pozytywną ocenę Ministra Turystyki.

Tym samym w ministerstwie rozpoczęto procedurę powołania zespołu ekspertów w celu opracowania dla tej kwalifikacji rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wniosek przeszedł już przez etapy konsultacji ze środowiskami zainteresowanymi oraz opinie specjalistów branżowych, na których branża mogła zgłaszać uwagi i opinie na temat kwalifikacji. W tym okresie Fundacja VCC odbyła 2 spotkania z przedstawicielami Ministra Turystyki w celu omówienia uwag oraz uzgodnienia modyfikacji wniosku.

Pozytywna decyzja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozytywna ocena ministra właściwego jest najważniejszym etapem procesu włączania kwalifikacji i potwierdzeniem potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK.

Film przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych, promujący Zintegrowany System Kwalifikacji w oparciu o kwalifikację zgłoszoną przez Fundację VCC.