Podsumowanie spotkania upowszechniającego rezultaty projektu PC IMPRESS

21 czerwca 2017 roku w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 51 w budynku Golden Floor Tower odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu PC IMPRESS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 20 organizacji z branży edukacji, szkoleń oraz programów międzynarodowych.

Zaprezentowana została platforma wraz z wynikami pracy intelektualnej IO1-IO6. Efekty wypracowane w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Wszystkie zainteresowane podmioty, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu zapraszamy na platformę www.yourcompetences.com w celu zapoznania się z treściami umieszczonymi na niej.