„Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” – nowa kwalifikacja włączona do ZSK

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Rozwoju o włączeniu kwalifikacji „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). 

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, prowadzeniem i monitorowaniem działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Aby kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej i kandydaci mogli przystąpić do jej potwierdzania niezbędne jest jeszcze nadanie uprawnień do jej certyfikowania, o co wnioskowała Fundacja VCC oraz przypisanie do kwalifikacji Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości.

Treść Obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji w Monitorze Polskim.