Jak zostać operatorem systemu egzaminacyjnego?

W celu uzyskania uprawnień Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC należy zdać następujące egzaminy:

  • egzamin ze znajomości systemu egzaminacyjnego on-line VCC z wynikiem min. 90%,
  • test wiedzy o systemie VCC za pośrednictwem systemu egzaminacyjnego on-line z wynikiem min. 60%.

Procedura akredytacji Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC

1. Zgłoszenie operatora na minimum 7 dni roboczych przed planowaną akredytacją:
2. Samodzielna rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego dla kadry, zgodnie z instrukcją Procedury akredytacji kadry, do pobrania poniżej.
3. Po zgłoszeniu do akredytacji i uzupełnieniu dokumentów w systemie CRM kandydat otrzymuje do opłacenia fakturę pro-forma.
4. Po opłaceniu faktury pro-forma lub przesłaniu potwierdzenia wniesienia opłaty kandydat ustala z przedstawicielem Fundacji VCC termin egzaminu.
5. W systemie egzaminacyjnym zamieszczone są materiały prezentujące system VCC, testy weryfikujące wiedzę na temat systemu VCC, jak również podręcznik w formie elektronicznej i testy weryfikujące wiedzę z obszaru merytorycznego, do nauczania którego kandydat pretenduje.
6. Od chwili uzyskania danych dostępowych do systemu kandydat ma 30 dni na zapoznanie się z jej zawartością i zdanie z wynikiem pozytywnym testów sprawdzających.
7. Po pozytywnym przejściu procesu akredytacji kandydat otrzymuje status Akredytowanego Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC. Potwierdzeniem tego jest certyfikat.
8. Certyfikat Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC jest ważny bezterminowo.

Dokumenty do pobrania
Procedura akredytacji kadry Pobierz
Szablon CV Pobierz