Jak zostać operatorem systemu egzaminacyjnego

W celu uzyskania uprawnień Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC należy zdać następujące egzaminy:

  • egzamin ze znajomości systemu egzaminacyjnego on-line VCC z wynikiem min. 90%,
  • test wiedzy o systemie VCC za pośrednictwem systemu egzaminacyjnego on-line z wynikiem min. 60%.

Procedura akredytacji Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC

1. Zgłoszenie operatora na minimum 7 dni roboczych przed planowaną akredytacją:
2. Samodzielna rejestracja w systemie CRM dla partnerów.
3. W odpowiedzi na zgłoszenie kandydat na operatora otrzyma e-maila z aktywacją konta w systemie CRM, w którym prowadzony jest dalszy proces akredytacji według Procedury akredytacji Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC w systemie CRM.
4. Po zgłoszeniu do akredytacji i uzupełnieniu dokumentów w systemie CRM kandydat otrzymuje do opłacenia fakturę pro-forma.
5. Po opłaceniu faktury pro-forma lub przesłaniu potwierdzenia wniesienia opłaty kandydat ustala z przedstawicielem Fundacji VCC termin egzaminu.
6. W systemie egzaminacyjnym zamieszczone są kontenty, prezentujące system VCC, oraz e-learningowy kurs obsługi systemu egzaminacyjnego VCC, na podstawie których kandydat przygotowuje się do egzaminu.
7. Od chwili uzyskania danych dostępowych do systemu kandydat ma 30 dni na zapoznanie się z jej zawartością i zdanie z wynikiem pozytywnym testów sprawdzających.
8. Po pozytywnym przejściu procesu akredytacji kandydat otrzymuje status Akredytowanego Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC. Potwierdzeniem tego jest certyfikat.
9. Certyfikat Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC jest ważny bezterminowo.

Dokumenty do pobrania
Procedura akredytacji Operatora Systemu Egzaminacyjnego w systemie CRM Pobierz
Szablon CV Pobierz