Operator systemu egzaminacyjnego

Operator Systemu Egzaminacyjnego VCC to osoba, która ukończyła kurs e-learningowy z zakresu wiedzy na temat systemu VCC, jego założeń, idei, głównej koncepcji i metodologii. Kurs ten obejmuje również zagadnienia związane z praktyczną obsługą Systemu Egzaminacyjnego VCC, co jest niezbędne do prawidłowej realizacji procedury egzaminacyjnej podczas części teoretycznej egzaminów VCC.

W celu uzyskania uprawnień Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC, należy zdać egzaminy testowe z zakresu znajomości założeń systemu VCC oraz obsługi Platformy Egzaminacyjnej VCC na minimalnym poziomie 90%.

Do zadań Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC podczas części teoretycznej egzaminów VCC należy:

  • poinformowanie uczestników egzaminów o procedurach egzaminacyjnych,
  • obsługa systemu egzaminacyjnego podczas egzaminu,
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

Uprawnienia Operatora Systemu Egzaminacyjnego nadaje Akademia Regionalna. Uprawnienia nie są nadawane, jak w przypadku Trenera oraz Egzaminatora, do konkretnych modułów VCC. Aby je otrzymać należy, poprzez system kursów dostępnych on-line, zapoznać się z założeniami systemu VCC i procedurami egzaminacyjnymi, a następnie poddać się egzaminowi. Jest to egzamin testowy, przeprowadzany za pomocą systemu egzaminacyjnego.

Zasadniczo, uprawnienia Operatora Systemu Egzaminacyjnego są nieograniczone czasowo. Jednak w przypadku istotnej zmiany funkcjonalności platformy egzaminacyjnej może zaistnieć konieczność odnowienia uprawnień. W tej sytuacji odnowa uprawnień nie podlega opłacie.

Koszt przystąpienia do struktury
Rodzaj opłaty Kwota brutto Cennik
Koszt akredytacji Operatora Systemu Egzaminacyjnego 344,40 PLN