Egzaminator

Egzaminatorzy VCC to osoby, których zadaniem jest przeprowadzanie praktycznej części egzaminu zawodowego, będącego warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu VCC New Competences lub VCC Select Competences.

Aby uzyskać status Egzaminatora VCC w zakresie danego zawodu należy spełnić wymagania określone przez Ekspertów Zawodowych, uwzględniające:

  • kompetencje merytoryczne,
  • doświadczenie zawodowe,
  • cechy osobowości,
  • inne istotne elementy, charakterystyczne dla poszczególnych zawodów lub kompetencji.

Zadaniem Egzaminatora VCC jest nadzorowanie procesu wykonywania przez kursanta praktycznych zadań oraz dokonanie oceny egzaminu, zgodnie z wytycznymi i procedurami VCC.

W celu uzyskania uprawnień Egzaminatora VCC należy uzyskać wynik z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na minimalnym poziomie 90%.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCĄ W SYSTEMIE VCC ROZDZIELNOŚCIĄ PROCESU KSZTAŁCENIA OD PROCESU EGZAMINOWANIA TA SAMA OSOBA NIE MOŻE BYĆ TRENEREM ORAZ EGZAMINATOREM W DANEJ GRUPIE SZKOLENIOWEJ. 

Koszt przystąpienia do struktury
Rodzaj opłaty Kwota brutto Cennik
Koszt akredytacji Egzaminatora z jednego modułu 738 PLN

cennik