Opracowaliśmy materiały do doradztwa zawodowego w projekcie realizowanym dla MEN

Fundacja VCC jest na etapie przekazywania ostatnich materiałów, które powstały w ramach realizowanego przez nas projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” nr POWR.02.14.00-00-1002/18. Efekt prac można już oglądać na wdrażanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej portalu https://infozawodowe.men.gov.pl

Zarówno portal, aplikacja na urządzenia mobilne, jak i materiały zaprojektowane i utworzone przez Fundację VCC obejmują tematycznie 76 zawodów z klasyfikacji szkolnictwa branżowego. Do każdego z zawodów została przygotowana informacja zawodoznawcza zawierająca opis zawodu, informację na temat szkół kształcących w zawodzie, zarobków czy ścieżek kształcenia. Dodatkowo zostały zrealizowane ciekawe filmy zawodoznawcze oraz moduł VR stopni oraz wykonane przez partnera projektu Euro-Forum quizy. Wszystkie materiały zostały sprofilowane na dwie grupy docelowe: młodzież i dorośli oraz uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Łącznie, dla 76 zawodów zostało utworzonych 152 informacje zawodoznawcze, 152 filmy zawodoznawcze oraz 152 moduły VR.

Ponadto dla najmłodszych odbiorców tj. uczniów edukacji wczesnoszkolnej, powstały dedykowane materiały (informacja zawodoznawcza, filmy zawodoznawcze i moduły VR oraz quizy) obejmujące tematycznie 45 zawodów.