Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa „Rok przed dyplomem”

11 maja 2023 roku, w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, odbył się III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, w którym uczestniczyło 212 uczniów, reprezentujących 53 szkoły techniczne z 9 województw.
Uczniowie, którzy przybyli na etap ogólnopolski pod opieką 41 nauczycieli,  sprawdzali swoją wiedzę z zakresu 17 kwalifikacji zawodowych /technik budownictwa, ekonomista, elektronik, elektryk, hotelarstwa, informatyk, inżynierii sanitarnej, logistyk, mechanik, mechatronik, pojazdów samochodowych, spedytor, technologii drewna, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, organizacji turystyki.

Fundacja VCC jest sponsorem nagród w konkursie. Objęła również wydarzenie patronatem honorowym wraz z:

  • Ministrem Edukacji i Nauki,
  • Marszałkiem Województwa Lubelskiego,
  • Lubelskim Kuratorem Oświaty,
  • Prezydentem Miasta Lublin,
  • Rektorem Politechniki Lubelskiej,
  • Polskim Towarzystwem Informatycznym.

Organizatorami Olimpiady są:

  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Politechnika Lubelska,
  • Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Szczegóły wydarzenia dostępna na stronie https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa