Nowa kwalifikacja funkcjonująca w ZSK, w ramach której można przystępować do egzaminów

„Zarządzanie konfliktami w organizacji” to kolejna kwalifikacja opisana i zgłoszona przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), która otrzymała status funkcjonującej. 

Kwalifikacja rynkowa uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej instytucji certyfikującej uprawnionej do nadawania tej kwalifikacji. 

Fundacja VCC jest obecnie instytucją certyfikującą uprawnioną do nadawania największej liczby kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK.