„Montowanie stolarki budowlanej” pierwszą kwalifikacją rynkową funkcjonującą w ZSK

Z dniem 25 listopada br. zgłoszona przez Fundację VCC do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacja rynkowa Montowanie stolarki budowlanej uzyskała status funkcjonującej. Oznacza to, że kwalifikacja może być nadawana zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a certyfikaty VCC ją potwierdzające będą opatrzone znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Prezentacja-okladki-Monter-stolarkiZmiana statusu kwalifikacji na funkcjonującą świadczy o dopełnieniu wszystkich procedur związanych z włączeniem kwalifikacji przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz nadaniem uprawnień do jej certyfikowania Fundacji VCC. 25 listopada decyzja o nadaniu uprawnień Fundacji VCC stała się prawomocna, zaś 3 dni wcześniej Minister właściwy podpisał z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu umowę o pełnieniu funkcji Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości dla kwalifikacji.

Tym samym „Montowanie stolarki budowlanej” jest pierwszą kwalifikacją rynkową funkcjonującą w Zintegrowanym systemie kwalifikacji, zaś Fundacja VCC pierwszym podmiotem, któremu zostały nadane uprawnienia do certyfikowania. Podczas oceny instytucji musiała wykazać się posiadaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości obejmującego realizowane przez nią procesy walidacji (egzaminowania) i certyfikowania, procedur zapewniających jakość nadawanych kwalifikacji (m.in. rozdzielności procesów szkolenia od walidacji; konfliktu interesów, realizowania i administrowania egzaminami; odwoławcze), wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w powyższe procesy oraz warunków organizacyjnych i materialnych do przeprowadzania i nadzorowania procesów walidacji i certyfikacji.

Wykazywane do oceny ministra i zweryfikowane procedury są elementem wewnętrznego systemu zapewniania jakością stosowanego przez Fundację VCC przy procesach realizacji egzaminów i certyfikacji dla kwalifikacji nadawanych w systemie VCC od samego początku jej istnienia. Polityka jakości oraz procedury związane z tymi procesami są realizowane  w oparciu o najwyższe standardy zweryfikowane przez zewnętrzne podmioty certyfikujące, zgodnie z normami ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem i warunkami uzyskania kwalifikacji na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz jej potwierdzania zarówno:

  • osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe, a nie mają formalnego potwierdzenia kwalifikacji w zakresie montażu stolarki budowlanej,
  • osoby, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę przy montażu stolarki,
  • przedsiębiorców, którzy zatrudniają monterów stolarki budowlanej,
  • pracowników producentów stolarki budowlanej.

Opis modułu VCC przygotowującego do potwierdzania kwalifikacji można znaleźć na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/lista-select-competences/monter-stolarki-budowlanej/