Kwalifikacje ZSK

Kwalifikacja „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej, a zatem Fundacja VCC może prowadzić pełny proces egzaminowania i certyfikowania tej kwalifikacji.

Kwalifikacje opisane przez Fundację VCC „Prowadzenie treningu negocjacji” oraz „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (lean office)” zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i opublikowane na stronie rejestr.kwalifikacje.gov.pl. Obecnie trwa procedura nadawania uprawnień do certyfikowania.