Kwalifikacje złożone do ZSK

Fundacja VCC złożyła dotychczas następujące wnioski o włącznie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Ministerstwa, do których wpłynęły wnioski sukcesywnie rozpoczynają procedurę włączania kwalifikacji zgodnie z Ustawą o ZSK:

 1. Asystowanie w przygotowywaniu potraw;
 2. Budowanie wizerunku osobistego;
 3. Budowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy;
 4. Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. Generowanie leadów sprzedażowych;
 6. Nadzorowanie i ochrona mienia;
 7. Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni;
 8. Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego;
 9. Posługiwanie się prawidłową emisją u osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej;
 10. Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych;
 11. Projektowanie i wykonywanie florystycznych kompozycji ślubnych;
 12. Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta;
 13. Prowadzenie treningu negocjacji;
 14. Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych;
 15. Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office);
 16. Wykonywanie makijażu fotograficznego;
 17. Występowanie publiczne;
 18. Zarządzanie konfliktami w organizacji;
 19. Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej;
 20. Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM.

Obecnie trwają prace nad opisem kolejnych kwalifikacji rynkowych.