Kwalifikacje złożone do ZSK

Fundacja VCC złożyła dotychczas następujące wnioski o włącznie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Ministerstwa, do których wpłynęły wnioski sukcesywnie rozpoczynają procedurę włączania kwalifikacji zgodnie z Ustawą o ZSK:

  1. Kreowanie wizerunku osobistego;
  2. Budowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy;
  3. Posługiwanie się prawidłową emisją u osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej;
  4. Prowadzenie treningu negocjacji;
  5. Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych;
  6. Występowanie publiczne;
  7. Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej.

Obecnie trwają prace nad opisem kolejnych kwalifikacji rynkowych.