Kwalifikacje dla mediatorów sądowych i pozasądowych

10 grudnia br. Minister Sprawiedliwości włączył dwie kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”. Opisy kwalifikacji zostały opracowane oraz złożone do ZSK przez Fundację VCC.

Kwalifikacje mają charakter piętrowy. Kwalifikacja w zakresie mediacji cywilnych potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z samą specyfiką prowadzenia procesu mediacji (zarówno w mediacji sądowej, jak i pozasądowej) oraz specjalizacją w zakresie mediacji cywilnych. Kwalifikacja z zakresu mediacji gospodarczych natomiast koncentruje się ściśle na aspektach prawnych oraz związanych bezpośrednio ze sprawami gospodarczymi i do jej uzyskania niezbędne jest posiadanie już wcześniej potwierdzonej kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

Adresatami kwalifikacji są:

– w przypadku mediacji cywilnych:

 • praktykujący mediatorzy;
 • adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze;
 • psychologowie i psychoterapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy;
 • kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, w tym asystenci rodziny;
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich;
 • drobni usługodawcy, chcący usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych;
 • studenci różnych kierunków studiów (m.in. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia);
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni

– w przypadku mediacji w sprawach gospodarczych:

 • praktykujący mediatorzy;
 • prawnicy różnych specjalności, przede wszystkim: adwokaci, radcowie prawni, komornicy i
 • notariusze, doradcy podatkowi;
 • psychologowie biznesu;
 • przedstawiciele przedsiębiorców, którzy kwalifikację z zakresu mediacji mogą wykorzystać w kontaktach z pracownikami, kontrahentami i klientami;
 • osoby zatrudnione w pionach egzekucyjnych różnych przedsiębiorstw;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców, działających na rzecz biznesu, związanych z prowadzeniem postępowań arbitrażowych.

Kwalifikacjom został przypisany poziom 5 PRK („Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”) oraz 6 PRK („Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”).

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”