„Kwalifikacje 2025+” – uczniowie i studenci z szansą na bezpłatne egzaminy certyfikujące

Ruszyła ogólnopolska kampania „Kwalifikacje 2025+” organizowana przez Fundację VCC. Celem inicjatywy jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC otrzyma w sumie 1000 uczniów i studentów.

Funkcjonowanie w dzisiejszych, dynamicznych i niepewnych czasach stanowi duże wyzwanie. Nieustannie zmienia się zapotrzebowanie na kompetencje: zawodowe, metakompetencje (przekrojowe, uniwersalne dla różnych branż) czy coraz bardziej wskazywane przez pracodawców jako deficytowe kompetencje społeczne. Jedne profesje znikają, a inne ulegają transformacji. Pojawiają się zawody zupełnie nowe, wymagające od pracowników odmiennych niż dotychczasowe zestawów wiedzy i umiejętności. Aby skutecznie odnaleźć się na rynku pracy i dać sobie szansę na satysfakcjonujące zatrudnienie trzeba stale poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe kwalifikacje potwierdzone wiarygodnym certyfikatem.

W ramach kampanii 600 uczniów pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych otrzyma bezpłatnie VOUCHER umożliwiający podejście do certyfikowanego egzaminu z kwalifikacji VCC:

 • „Grafik komputerowy”
 • „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”
 • „Kompetencje społeczne”
 • „Multimedia w reklamie”
 • „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”

Każda szkoła, która zgłosi minimum 10 uczniów ma szansę na zdobycie nagród w postaci drukarki 3D lub 10 tabletów graficznych. Nagrody otrzymają szkoły z najwyższą zdawalnością egzaminów uzyskaną przez uczniów w zgłoszonej przez siebie grupie i wybranej kwalifikacji.

Dla studentów pierwszego lub drugiego roku na dowolnych kierunkach studiów przewidziano łącznie 400 voucherów z kwalifikacji:

 • „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”
 • „Inspektor ochrony danych”
 • „Zarządzanie projektami”
 • „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”
 • „Grafik komputerowy”
 • „Kompetencje społeczne”
 • „Trener VCC”

Zapisani do kampanii uczestnicy oprócz podejścia do egzaminu otrzymają także podręcznik VCC umożliwiający samodzielne uzupełnienie wiedzy w obszarze danej kwalifikacji.

Kampania trwa od 15 marca 2021 do 31 października 2021.

Szczegóły oraz zgłoszenia na stronie kampanii www.kwalifikacje2025.pl

Akcja promocyjna kampanii prowadzona jest poprzez komunikację bezpośrednia do szkół, w mediach społecznościowych, a także na stronach partnerów (http://syntea.pl/firma/aktualnosci/1277)

Szczegóły oraz zgłoszenia na stronie kampanii www.kwalifikacje2025.pl

Sponsor główny kampanii: Syntea SA

Patroni: Instytut Badań Edukacyjnych, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Sponsorzy:  KREATOR, Bardins Sp. z o.o., iSOFT Grzegorz Lasek, CADevent Sp. z o.o., RECENTIA, NOEZA NON-PROFIT Sp. z o.o.