Kwalifikacja z content marketingu włączona do ZSK

W dniu 8 listopada br. opisana i zgłoszona przez Fundację VCC kwalifikacja rynkowa Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Jest to druga kwalifikacja rynkowa, po Montowaniu stolarki budowlanej, włączona do ZSK przez Fundację VCC.

Kwalifikacja dedykowana jest osobom, które pracują lub chcą pracować na stanowiskach związanych z planowaniem, tworzeniem lub dystrybucją treści marketingowych w agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media), domach mediowych, w przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi.

Osoba, która potwierdzi kwalifikację jest gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem treści marketingowych. Rozpoznaje i charakteryzuje potrzeby odbiorców treści marketingowych. Wspiera realizację strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Przygotowuje także samodzielnie treści marketingowe: tekstowe i multimedialne (zdjęcia, grafiki, filmy, poradniki, artykuły). Dystrybuuje przygotowane treści z wykorzystaniem kanałów internetowych. W trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych posługuje się odpowiednimi narzędziami (sprzętem i oprogramowaniem). Monitoruje skuteczność i efektywność wdrażanych rozwiązań.

Kwalifikacji został przypisany poziom 5 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji).

O nadanie kwalifikacji mogą się ubiegać osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji znajduje się w Monitorze Polskim.