„kwalifiAKCJA” – ruszył konkurs dla uczniów branżowych szkół I stopnia i techników

Od 01.03 uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia i techników mają możliwość zgłaszania swojego udziału w ogólnopolskim konkursie „kwaliAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!” 

Celem konkursu jest: 

  1. upowszechnianie idei Life Long Learning (uczenia się przez całe życie);
  2. upowszechnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej ZSK);
  3. zapoznanie młodzieży z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kontekście rozwoju swojej ścieżki zawodowej.

Konkurs zakłada trzyetapową ścieżkę prowadzącą do finału. W pierwszym etapie Uczestnicy zapoznają się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi ZSK oraz kwalifikacji rynkowych, a następnie przystąpią do testu wiedzy on-line. Każda osoba, która uzyska minimum 80% pozytywnych odpowiedzi przejdzie do drugiego etapu, w ramach którego przygotuje draft projektu zgodnego z celami konkursu. W ostatnim, finałowym etapie zakwalifikowani uczniowie przygotują wizualizację projektu na podstawie przesłanego wcześniej draftu. Tematem przewodnim, który ma prowadzić  i przyświecać Uczestnikom biorącym udział w konkursie jest „kwalifiAKCJA – Kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”.

Dla uczestników konkursu przewidziano liczne nagrody. Laureaci 3 pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają stypendia (I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 1800 zł, III miejsce – 1200 zł). Dla pierwszych 50 osób, którzy uzyskają 100% na teście on-line zostaną ufundowane zestawy upominkowe VCC, a dla nauczycieli będących opiekunami laureatów pierwszych miejsc – vouchery „Zestaw Prezentmarzeń – weekend dla dwojga 3 dni/2 noce”.

Rangę organizowanego przez naszą Fundację konkursu podkreśla patronat honorowy Instytutu Badań Edukacyjnych, patronat Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytutu Technologii Eksploatacji, Euro-Toques International (ETI), Stowarzyszenie Lubelskich Kucharzy oraz patronat medialny miesięcznika „Dyrektor Szkoły” wydawnictwa Wolters Kluwer. Ponadto we współudział w organizacji przedsięwzięcia zaangażowały się w charakterze sponsorów duże polskie firmy reprezentujące branże odpowiadające kategoriom, w których organizowany jest konkurs.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie: https://konkurs.vccsystem.eu/