Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
Zostałem(-am) poinformowany(-a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych jest Fundacja VCC, Matki Teresy z Kalkuty 18/16, 20-538 Lublin.

logo-vcc

Fundacja VCC

  • ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok.16, 20 – 538 Lublin
  • tel.: +48 81 527 01 00 , fax: +48 81 527 01 01
  • e-mail: info@vccsystem.eu
  • NIP: 712 32 81 299
    KRS: 0000479551

Biuro Fundacji VCC

pon. – pt. 8.00 – 16.00

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód W Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Podmiot wpisany także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Konto bankowe:
BGŻ BNP PARIBAS
07 1750 0012 0000 0000 3792 1254

Zapisz

Zapisz