Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
  Zostałem(-am) poinformowany(-a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  Administratorem danych jest Fundacja VCC, Matki Teresy z Kalkuty 18/16, 20-538 Lublin. (Dane kontaktowe do IOD - marek.marczak@vccsystem.eu)

  logo-vcc

  Fundacja VCC

  • ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok.16, 20 – 538 Lublin
  • tel.: +48 81 527 01 00 , fax: +48 81 527 01 01
  • e-mail: info@vccsystem.eu
  • NIP: 712 32 81 299
   KRS: 0000479551

  Biuro Fundacji VCC

  pon. – pt. 8.00 – 16.00

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód W Lublinie z siedzibą w Świdniku,
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Podmiot wpisany także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  Konto bankowe:
  BGŻ BNP PARIBAS
  07 1750 0012 0000 0000 3792 1254

  Zapisz

  Zapisz