Konferencja „Kwalifikacje zawodowe dla rynku pracy – wyzwania i źródła finansowania” w Olsztynie

13 czerwca w Olsztynie Fundacja VCC wspólnie z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz partnerem Syntea SA zorganizowała konferencję dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie strefy. Gościem specjalnym wydarzenia była firma Fakro oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas spotkania zaprezentowano przedsiębiorcom cele wdrażania w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być narzędziem ułatwiającym nabywanie kwalifikacji przez pracowników, przekwalifikowywanie się, ale także bardziej efektywne prowadzenie procesów rekrutacji przez przedsiębiorców.

Prezes Fundacji VCC Radosław Panas omówił założenia systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji VCC, a także możliwości opracowywania nowych kwalifikacji we współpracy z przedsiębiorcami dla branż z wykorzystaniem metodologii VCC.

Pan Piotr Michalik z Fakro zaprezentował strategię oraz osiągnięcia firmy w zakresie wspierania edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej, a także opowiedział o współpracy firmy Fakro z Fundacją VCC przy tworzeniu nowych kwalifikacji z zakresu języka obcego branżowego (Język niemiecki dla dekarzy) oraz Montaż stolarki budowlanej.

Pan Bartosz Sobotka z firmy Syntea SA omówił przykładowe projekty skierowane na nabycie lub poszerzenie kwalifikacji osób poszukujących pracy lub uczniów realizowane we współpracy z przedsiębiorcami.

Pani Justyna Nowacka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła możliwości korzystania przez firmy z dofinansowanych usług szkoleniowych i doradczych oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

Na koniec Pani Monika Więckowska z Fundacji VCC zreferowała możliwości pozyskania dofinansowania ze środków regionalnych oraz krajowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników własnych bądź przystosowanie do pracy potencjalnych kandydatów.

1 2 54