Informacja o kwalifikacjach ZSK

W związku z drastycznym wzrostem bezpośrednich kosztów technicznych związanych z realizacją walidacji, na które Instytucja Certyfikująca nie ma wpływu, informujemy, że dla usług certyfikacji kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, gwarantujemy utrzymanie dotychczasowych stawek wyłącznie dla zamówień złożonych na piśmie do 31.01.2022.

Dodatkowo dla wszystkich zamówień, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania z oczekiwanym terminem realizacji nie krótszym niż 3 miesiące od planowanej daty wykonania walidacji.