Fundacja sponsorem kongresu edukacyjnego

W dniach 21-22 września 2021 roku w Rzeszowie odbył się II Kongres Edukacyjny IT i Szachy. Fundacja VCC ufundowała nagrody główne dla uczestników turnieju szachowego.

Na Kongresie spotkali się specjaliści od edukacji, przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, nauczyciele oraz firmy z branży EdTech. Wydarzenie adresowane było do dyrektorów szkół i nauczycieli, samorządowców, pracowników administracji odpowiedzialnych za edukację, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas wydarzenia odbyły się m.in. warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli oraz lekcje dla uczniów prowadzone przez nauczycieli wykorzystujących nowoczesne narzędzia TIK w swojej pracy. Prezes Fundacji VCC Radosław Panas wziął udział w panelu “IT w edukacji”, gdzie opowiedział o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uczniowie oraz kadra dydaktyczna mieli możliwość zapoznać się także z mobilnymi laboratoriami do druku 3D, na których Fundacja VCC przeprowadza egzaminy do kwalifikacji “Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.