Fundacja VCC z wizytą w ENAIP Lombardia

W dniach 19-23 października 2015 roku przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili we Włoszech fundację ENAIP w regionie Lombardia. Celem wizyty było odbycie szkolenia Job shadowing, czyli obserwacji pracy za granicą.

ENAIP Lombardia został utworzony w 1951 roku jako oddział Fundacji ENAIP w celu organizacji i prowadzenia kursów doszkalających mających na celu przeciwdziałanie i zmniejszenie bezrobocia. ENAIP posiada 27 akredytowanych centrów szkoleniowych, które oferują kursy i szkolenia zawodowe w ramach zarówno systemu formalnego jak i nieformalnego/pozaformalnego. Ponadto ENAIP posiada 22 jednostki szkoleniowe, które świadczą usługi związane z zatrudnieniem i rynkiem pracy.

W ramach wizyty przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili główną siedzibę ENAIP Lombardia w Mediolanie oraz oddział w Cantú. Udali się także z odwiedzinami do firmy Porro (przemysł meblarski), BLM Group (przemysł maszynowy) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w miejscowości Como.

W wyniku odbytej wizyty Fundacja VCC uzyskała informacje min.: o obowiązujących we Włoszech regulacjach dotyczących systemu edukacji, walidacji i certyfikacji kompetencji oraz zasadach zapewniania jakości kwalifikacji. Zdobyte informacje pozwolą Fundacji VCC zwiększyć jakość oferowanych szkoleń i certyfikacji.