FUNDACJA VCC Z UPRAWNIENIAMI DO CERTYFIKOWANIA NOWEJ KWALIFIKACJI

Decyzją administracyjną Ministra Rozwoju Fundacji VCC zostały nadane uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Asystowanie w przygotowywaniu potraw”.

Zakres kwalifikacji oraz wymagania dla osób, które mogą przystąpić do jej potwierdzenia można już znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – https://bit.ly/2WwbC2d