Fundacja VCC z uprawnieniami do certyfikowania kolejnych 3 kwalifikacji

Decyzjami administracyjnymi Ministra Cyfryzacji Fundacji VCC zostały nadane uprawnienia do certyfikowania kolejnych 3 kwalifikacji: Programowania i obsługiwania druku 3D, Tworzenia witryn internetowych oraz Projektowania grafiki komputerowej.

Fundacja VCC jest obecnie jedynym podmiotem rynkowym uprawnionym do certyfikowania aż 6 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zakres kwalifikacji oraz wymagania dla osób, które mogą przystąpić do ich potwierdzenia można już znaleźć na stronie https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ (należy wpisać nazwę kwalifikacji w polu ‘Szukam kwalifikacji’).