FUNDACJA VCC Z WIZYTĄ W ENDURANCE

W dniach 18-22 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Fundacji VCC odbyli w Holandii wizytę typu Job shadowing zorganizowaną przez firmę szkoleniową Endurance. Celem wizyty było poznanie funkcjonującego w Holandii systemu edukacji zawodowej.

W ramach wizyty przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili Ministerstwo Edukacji oraz organizację rządową SBB, która jest odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z kształceniem zawodowym. Udali się także z wizytą do Hotelu Corendon w Amsterdamie, który aktywnie angażuje się we współpracę ze szkołami zawodowymi oraz realizuje staże i praktyki. Ponadto, sieć hoteli Corendon posiada pierwszy, prowadzony przez pracodawcę hotel szkoleniowy, w którym uczniowie odbywają szkolenie praktyczne. W trakcie pobytu odbyto również wizyty w szkołach zawodowych min.: ROC Horizon College w Purmerend, ID College w Zoetermeer, Hotelschool w Wageningen oraz na uczelni zawodowej Hoogeschool w Rotterdamie.

W wyniku odbytej wizyty Fundacja VCC uzyskała informacje min.: o obowiązujących w Holandii regulacjach dotyczących systemu edukacji, walidacji i certyfikacji kompetencji oraz zasadach zapewniania jakości kwalifikacji. Zdobyte informacje pozwolą Fundacji VCC zwiększyć jakość oferowanych szkoleń i certyfikacji.

Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej”, który jest finansowany ze środków Erasmus+.