Fundacja VCC w pilotażu Krajowego Systemu Kwalifikacji

9 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczął cykl seminariów przygotowujących do pilotażowego wdrożenia Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Fundacja VCC jako instytucja posiadająca bogate doświadczenie w przygotowaniu i opisie zawodów, zaangażowała się w przedsięwzięcie i bierze udział w przygotowaniu projektu kwalifikacji Opiekun osoby starszej.

Do pilotażu wybrano 12 kwalifikacji zgłoszonych przez ekspertów IBE, instytucje szkoleniowe, przedsiębiorców oraz stowarzyszenia branżowe i izby rzemieślnicze. Do połowy lipca partnerzy opracowujący wybrane przez siebie kwalifikacje przechodzą intensywny proces szkoleniowy i przygotowują opisy kwalifikacji zgodne z założeniami PRK.

W kolejnym etapie wybranych 6 kwalifikacji zostanie przetestowanych pod kątem ścieżek potwierdzania kompetencji, walidacji poprzez egzaminy oraz procedur zapewnienia jakości przez instytucje certyfikujące. Ostatecznie 5 kwalifikacji zostanie wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, który będzie podstawowym narzędziem skupiającym wszystkie kwalifikacje i zawody, które można zdobywać i potwierdzać w Polsce.

Celem pilotażu w ramach projektu „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania” jest przygotowanie i przetestowanie takich rozwiązań opisu nowych kwalifikacji, które będą zrozumiałe i proste do ich późniejszego wykorzystywania przez pracodawców, osoby uczące się i pracujące oraz instytucje edukacyjne.