Fundacja VCC uczestniczy w spotkaniu partnerów projektu PC IMPRESS w Palermo

W dniach 29-30.06.2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Palermo na Sycylii w ramach realizacji projektu PC IMPRESS wraz z przedstawicielami Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP). 

 

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy skupili się przede wszystkim na przedstawieniu ostatecznej wersji portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio), które są nabywane w projektach dotyczących mobilności zawodowej (np. w ramach programu Erasmus+). Ponadto, Fundacja VCC zaprezentowała pierwszą wersję kwestionariusza kompetencji dla uczestnika mobilności zawodowej, którego zadaniem jest określenie posiadanych umiejętności przed wyjazdem oraz zmierzenie wzrostu umiejętności po powrocie.

Przedstawiciele Holandii podzielili się pierwszą wersją kwestionariusza dla pracodawców (Questionnaire for Employers), którego celem jest określenie potrzeb i oczekiwań pracodawców względem potencjalnych pracowników.

Włosi, organizatorzy bieżącego spotkania, przedstawili natomiast pierwszą propozycję narzędzia służącego do kapitalizacji i promocji kompetencji nabytych w trakcie mobilności. Podczas spotkania uczestnicy gościli przedstawiciela pracodawców, właściciela restauracji Molti Volti, który podzielił się swoim zdaniem dotyczącym obecnej formy kwestionariusza badającego preferencje pracodawców.

Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w listopadzie w hiszpańskiej Sewilli.