Fundacja VCC podpisała umowy na realizację programów cyfryzacji GOK-ów aż dla 12 obszarów NUTS!

W ostatnim czasie prezes Fundacji VCC Radosław Panas miał przyjemność podpisywać umowy na realizację programów cyfryzacji GOK-ów.

Podpisanie pierwszej umowy odbyło się w Maciejowicach dnia 3 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury przy udziale Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego. W konferencji uczestniczyli również Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa Katarzyna Blachowicz, Prezes Fundacji VCC Radosław Panas, Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski oraz Dyrektor GOK w Maciejowicach Marek Ziędalski.

Kolejne umowy podpisywane zostały dnia 6 października 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Nurze. W uroczystości uczestniczyli wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Jesteśmy bardzo dumni, że Fundacja VCC będzie realizowała projekty aż dla 12 obszarów NUTS.

Celem ministerstwa cyfryzacji jest doposażenie Gminnych Ośrodków Kultury w sprzęt i przeprowadzenie szkoleń z kompetencji cyfrowych. Program skierowany jest do wszystkich gminnych ośrodków kultury w Polsce.

W ramach umowy zorganizowane zostaną – podzielone na dwa etapy – szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych. Pierwszy etap to szkolenia dla pracowników GOK. Chodzi o to, by po ich zakończeniu samodzielnie lub w asyście trenera mogli szkolić dzieci i młodzież. Drugi etap – to szkolenia młodych ludzi w wieku od 10 do 18 lat.