Fundacja VCC pierwszą instytucją certyfikującą kwalifikację rynkową w ZSK

Decyzją administracyjną Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 października 2017 roku Fundacja VCC otrzymała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej Montowanie stolarki budowlanej. Tym samym jest pierwszą i na ten moment jedyną instytucją, która przeszła proces nadawania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

We wrześniu 2016 roku Fundacja VCC jako pierwszy podmiot w kraju złożyła wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej Montowanie stolarki budowlanej do ZSK. Wniosek został opracowany przez Fundację VCC we współpracy z największą organizacją branżową w zakresie stolarki budowlanej – Związek „Polskie Okna i Drzwi” (POiD) i przeszedł wszystkie etapy procedury włączania, od konsultacji ze środowiskami branżowymi, poprzez ocenę ministra, aż po ocenę ekspertów, przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, opinię Rady Interesariuszy aż po pozytywną decyzję o włączeniu tej kwalifikacji do ZSK (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19.07.2017).

Jednocześnie z procesem włączania kwalifikacji Fundacja VCC złożyła wniosek o nadanie uprawnień do jej certyfikowania. Podczas oceny instytucji musiała wykazać się posiadaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości obejmującego realizowane przez nią procesy walidacji (egzaminowania) i certyfikowania, procedur zapewniających jakość nadawanych kwalifikacji (m.in. rozdzielności procesów szkolenia od walidacji; konfliktu interesów, realizowania i administrowania egzaminami; odwoławcze), wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w powyższe procesy oraz warunków organizacyjnych i materialnych do przeprowadzania i nadzorowania procesów walidacji i certyfikacji.

Wykazywane do oceny ministra i zweryfikowane procedury są elementem wewnętrznego systemu zapewniania jakością stosowanego przez Fundację VCC przy procesach realizacji egzaminów i certyfikacji dla kwalifikacji nadawanych w systemie VCC od samego początku jej istnienia. Polityka jakości oraz procedury związane z tymi procesami są realizowane  w oparciu o najwyższe standardy zweryfikowane przez zewnętrzne podmioty certyfikujące, zgodnie z normami ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010.

Dzięki uzyskaniu uprawnień certyfikaty VCC potwierdzające kwalifikację Montowanie stolarki budowlanej będą opatrzone numerem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK3) i będą mogły być porównywane do tożsamych kwalifikacji nadawanych w innych krajach.

decyzja IC